Μέχρι το τέλος 2016 θα έχουν ξεχωρίσει τις δραστηριότητες τους η  NN με την ING

 

[starbox]

Μέχρι το τέλος του 2016 η ING θα έχει χωρίσει όλες τις ασφαλιστικές και επενδυτικές  δραστηριότητες της με την NN. Σ’ αυτό το πλαίσιο,  η ING συμφώνησε να πουλήσει στην NN Group μετοχικό ποσοστό που αντιστοιχεί σε 40 εκατ.

Μετοχές του NN Group στην τιμή των 25 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσοστό της ING στην NN Group μειώθηκε από το 37,1% σε 25,8%. Οι μετοχές προσφέρθηκαν μέσα από την διαδικασία της δημόσιας προσφοράς (Book Building).

Η NN έχει ήδη επαναγοράσει 6 εκατ κοινές μετοχές από τον όμιλο ING  έναντι 150 εκατ. Ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*