Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης από την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και συνδυάζουν καλύψεις όπως ασφάλισης ζωής, μόνιμης ή προσωρινής ανικανότητας, επιδομάτων μητρότητας, δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακών και χειρουργικών επιδομάτων καθώς και ταξιδιωτικής βοήθειας.

Αναφορικά με τις καλύψεις Υγείας, τα προγράμματα εμπλουτίζονται με ένα πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν απ’ ευθείας κάλυψη στα συμβεβλημένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, μείωσης των απαλλαγών ή/και αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε περίπτωση προτίμησής τους από τον ασφαλισμένο.

Τα προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής προσαρμόζονται ευέλικτα τόσο στις πραγματικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης (tailor made) όσο και στις οικονομικές της δυνατότητες, με στόχο την μεγιστοποίηση των παροχών που θα απολαμβάνει ο εργαζόμενος.  Η ανταποδοτικότητα των προγραμμάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και παροχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος, αλλά και στο χαμηλό κόστος που καλείται ο ίδιος να καταβάλει για την συνασφάλισή του, εκμεταλλευόμενος τις εξαιρετικές συμφωνίες που έχει επιτύχει η Εθνική Ασφαλιστική με τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα..

Επιπρόσθετα η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων εισφορών, είτε εγγυημένου επιτοκίου είτε αμιγώς επενδυτικά, τα οποία, σε σχεδιασμό με την κάθε επιχείρηση, αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση ενός κεφαλαίου συνταξιοδότησης ικανό να αναπληρώσει την διαρκώς μειούμενη από το Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα καταβαλλόμενη σύνταξη

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους, η ομαδική ασφάλιση στην Εθνική Ασφαλιστική, λειτουργώντας συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση, μπορεί να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών ενός εργαζομένου και της οικογένειάς του.

 

Πηγή: Περιοδικό Insurance World (Ιουλίου – Αυγούστου)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*