Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS

H Groupama Ασφαλιστική αναγνωρίζει το εξαιρετικά σημαντικό και πολυδιάστατο έργο των Παιδικών Χωριών SOS και βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό τους, αναλαμβάνοντας να καλύψει το 100% της δαπάνης για την ανακατασκευή του νέου κτιρίου του Οργανισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, για παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Πρόκειται για ένα ακίνητο, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 230 τ.μ., το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε έναν ολοκληρωμένο και απόλυτα λειτουργικό χώρο, όπου θα στεγαστούν το Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας και Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης.

Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας υποστηρίζουν οικογένειες σε κρίση με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας με τις δικές τους δυνάμεις, ώστε να αποτελέσουν ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά, ενώ τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης στηρίζουν μαθησιακά εκατοντάδες παιδιά, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους ή τις ενδεχόμενες δυσκολίες τους.

Με τη στήριξη της Groupama Ασφαλιστικής, τα δύο Κέντρα των Παιδικών Χωριών SOS θα είναι πλέον σε θέση να λειτουργήσουν κάτω από την ίδια στέγη, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώνοντας τις δραστηριότητές τους σε έναν πολυχώρο εκπαίδευσης, θεραπείας και δραστηριοτήτων, και να προσφέρουν ακόμα πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε περισσότερα παιδιά της ευρύτερης περιοχής και στις οικογένειές τους.