Αποκλειστικός εκπρόσωπος της Abelica Global στην Ελλάδα έγινε η Anras P.C.

Αποκλειστικός εκπρόσωπος της Abelica Global στην Ελλάδα, του κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου αναλογιστικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 1990 και έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες με περισσότερους από 1.000 αναλογιστές, έγινε η Anras P.C..

Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία που αναμένεται να επιφέρει μια σειρά από οφέλη στην ελληνική αγορά:

 • ➢  Διεθνής εμπειρία
 • ➢  Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο
 • ➢  Πληροφορίες, γνώση και ανθρώπινο δυναμικό από όλο τον κόσμο
 • ➢  Ισχυρή και τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση
 • ➢  Διενέργεια ετήσιου συνεδρίου με ευκαιρίες για ενημέρωση, δικτύωση καιεκπαίδευση
 • ➢  Διενέργεια ετήσιας συνάντησης αποκλειστικά για τον Ασφαλιστικό Κλάδο
 • ➢  Αντίστοιχη ετήσια συνάντηση αποκλειστικά για τον κλάδο των Παροχών προς τοΠροσωπικό και των Επαγγελματικών Ταμείων Παροχών Σύνταξης και Εφάπαξ
 • ➢  Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και επιστημονικές επιτροπές
 • ➢  Δυνατότητα απόσπασης προσωπικού σε άλλες χώρες και ευκαιρίες εκμάθησης
 • ➢  Δυνατότητες κοινής χρήσης νέων αναλογιστικών συστημάτων
 • ➢  ΠροτεινόμεναεπιτόκιασύμφωναμεταΔΠΧΑσεδιάφορανομίσματα(EUR,USD,CHF,CAD, INR), ήδη διαθέσιμα στο www.anras.gr

  Η Anras P.C. δημιουργήθηκε το 2019 από μια ομάδα αναλογιστών με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών στην Ελληνική και όχι μόνο αγορά, και σε λιγότερο από πέντε έτη έχει πετύχει σταθερή συνεργασία με περισσότερες από 300 Εταιρείες που ακολουθούν τα ΔΠΧΑ και με σημαντικό μέρος της Ασφαλιστικής Αγοράς και των Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών. Οι αξίες που πρεσβεύει είναι να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της, να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και να ξεχωρίζει για τις τεχνικές της δεξιότητες και ικανότητες.