Δυναμικό ξεκίνημα για τη νέα Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΑΔΕ – BIPAR…

Η νέα Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΑΔΕ – BIPAR, ξεκίνησε δυναμικά το έργο της με καταγραφή αρχικά των αναγκών και καθορισμό των δράσεων που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας πιο εξωστρεφούς και δυναμικής πολιτικής της ΕΑΔΕ και των Σωματείων που την απαρτίζουν, σε όλα τα επίπεδα.

Η επιτροπή προχώρησε συντάσσοντας, πάντοτε σε συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα του BIPAR, επιστολή  και ερωτηματολόγιο, το οποίο ήδη διαβιβάστηκε σε ικανό αριθμό υποψήφιων Ευρωβουλευτών μας, ζητώντας τους τοποθετήσεις αναφορικά με επίκαιρα και σημαντικά θέματα της αγοράς μας. Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει έναν δίαυλο επικοινωνίας  που θεωρεί ότι μόνο επωφελής μπορεί να είναι για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η επόμενη σημαντική δράση της, αφορά την επερχόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση του BIPAR, στη Βαρσοβία (19-21/06). Συζητήθηκε και αποφασίσθηκε η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής (όσων θα επιθυμούσαν) και της ατζέντας θεμάτων που θα τεθούν. Μεταξύ αυτών θα επικεντρωθούν σε θέματα όπως :

  • Στρατηγική των Επενδύσεων Λιανικής RIS (Retail Investment Strategy)
  • Πρόσβαση σε Οικονομικά Δεδομένα FIDA (Financial Data Access)
  • Θέματα ανταγωνισμού και θέματα GDPR
  • Θέματα που σχετίζονται με τα μοντέλα αμοιβών, την αξία για τα χρήματα, τη διαφάνεια των συμβατικών όρων καθώς αυτά θα απασχολήσουν την ρυθμιστική ατζέντα για τα επόμενα χρόνια
  • Εξελίξεις σχετικά με τη Πράξη για την Ανθεκτικότητα στην Ψηφιακή Λειτουργία DORA (Digital Operation Resilience Act), σχετικά με την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη ΑΙ, την ανοικτή ασφάλιση (ανταλλαγή πακέτων δεδομένων)
  • Δυνατότητα διασφάλισης μέγιστης ανταλλαγής πληροφοριών για κρίσιμες ευρωπαϊκές δημόσιες υποθέσεις που αφορούν τον κλάδο μας κ.α.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρουσία της, θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για να αναπτυχθούν καλύτερες σχέσεις με συναδέλφους από ολόκληρη την Ευρώπη, να μοιραστούν κοινούς προβληματισμούς, να κατανοήσουν καλύτερα τις πολύ-επίπεδες προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της Ευρωπαϊκής αγοράς εν τω συνόλω της, και  να μεταφέρουν με αμεσότητα και σαφήνεια τα προβλήματα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

“Στην Ευρώπη συζητούνται και λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις, για το μέλλον μας. Για αυτό έχουμε αποφασίσει, να εντείνουμε και να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να έχουμε ισχυρό λόγο σε όσα μας αφορούν, και να συμμετέχουμε στα κέντρα αποφάσεων, βάζοντας και το δικό μας λιθαράκι στην κοινή προσπάθεια ανάπτυξης και εξασφάλισης των συμφερόντων μας” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.