Ασπίς Πρόνοια: Αποζημιώσεις από το εγγυητικό Ζωής

Δυο διανομές προκαταβολής εγγυητικού κεφαλαίου ζωής ανακοίνωσε η υπό εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια.

Δεύτερη διανομή προκαταβολή εγγυητικού κεφαλαίου ζωής.

Σε συνέχεια της από 08/03/2023 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη διανομή, εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ), της προκαταβολής των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 5β του ν. 3867/2010 ως πρoστέθηκε με το άρθρο 139 του ν. 4972/2022 και της από 28/02/2023 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του ΕΚΙΑΖ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 18 Σεπτεμβρίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή ποσού διανομής 2.690.000€ περίπου, για  5.482 συμβόλαια

Πρώτη διανομή εγγυητικού

Σε συνέχεια της από 01/02/2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη διανομή, εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ), της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και της από 21/01/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του ΕΚΙΑΖ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 18 Σεπτεμβρίου δόθηκε εντολή πληρωμής στην πληρώτρια  τράπεζα για την καταβολή ποσού διανομής 23.400€ περίπου, για 34 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών.

ηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215,   211 4111656-657,  211 4110942,   211 4111856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*