Επείγουσα ειδοποίηση προς τους πιστωτές της ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC

Ο εκκαθαριστής της ασφαλιστικής επιχείρησης Enterprise Insurance Company Plc εξέδωσε ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία οι πιστωτές της Enterprise Insurance Company plc πρέπει, σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει ήδη, στις ή πριν τις 29 Φεβρουαρίου 2024, να αποστείλουν τα ονόματά τους και τις απαιτήσεις τους στον Εκκαθαριστή της προαναφερθείσας επιχείρησης κο Frederick David John White, με διεύθυνση Grant Thornton Limited, 6A Queensway, Gibraltar. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν και μέσω e-mail στη διεύθυνση enterprise.insurance@gi.gt.com 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ για το αναλυτικό περιεχόμενο της ανακοίνωσης της εταιρείας.