ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Εντυπωσιακές Επιδόσεις για το 2023 με αύξηση Κερδών 20%

Απόδοση Κερδών επί της Παραγωγής 28,7% 

Με κέρδη προ φόρων ύψους € 5,14 εκ. αυξημένα κατά 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη του 2022 τα οποία ανήλθαν σε € 4,28 εκ. και την απόδοση κερδών επί της παραγωγής στο 28,7% έκλεισε το έτος 2023 για την Ευρώπη Ασφαλιστική, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά το 4ο τρίμηνο της χρήσης του 2023.

Παρά τη συμμετοχή της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική στις μεγάλες ζημίες που προέκυψαν από τις καταστροφές της κακοκαιρίας Daniel η εταιρεία κατάφερε να είναι κερδοφόρα κάτι το οποίο αποδίδεται στη σωστή διαδικασία ανάληψης των κινδύνων που εφαρμόζει διαχρονικά.

Ενισχύοντας την επενδυτική της στρατηγική η εταιρεία επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον, αφού κατάφερε  να αυξήσει και τα έσοδα από τις επενδύσεις της τα οποία ανήλθαν σε €1,30 εκ. παρουσιάζοντας άνοδο 103% σε σύγκριση με αντίστοιχα κέρδη του 2022 τα οποία ανήλθαν σε €640 χιλ.

Η συνολική παραγωγή για το έτος 2023 ανήλθε σε € 18εκ. και η σύνθεση της παραγωγής διαμορφώθηκε σε 90% στον Κλάδο Περιουσίας και Λοιπών Κλάδων καταγράφοντας αύξηση 12%, ενώ η συμμετοχή του Κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων ανήλθε σε  10% με τα ασφάλιστρα να παραμένουν σταθερά.

Μοναδικό κριτήριο για την ανάπτυξη της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αποτελεί η διατήρηση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας της και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR) διαμορφώθηκαν σε 200,64% και 294,77% αντίστοιχα για το 2023, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ και CEO Ν. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος και CEO της Ευρώπη Ασφαλιστική, μιας αμιγώς ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος δήλωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, τα οποία επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την διαχρονική υγιή ανάπτυξη της Ευρώπη Ασφαλιστικής.

Παρά τις δυσχερείς συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά κυρίως λόγω της κλιματικής κρίσης και της αύξησης του πληθωρισμού, η Ευρώπη Ασφαλιστική κατάφερε να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να ενισχύσει την κερδοφορία της και να διασφαλίσει την ισχυρή φερεγγυότητά της.

Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας της με τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων (retail & corporate) που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και κάθε επιχείρησης στην ελληνική αγορά.

Θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό της Εταιρείας για την διαχρονική τους υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία».