Η μία όψη για τα ανασφάλιστα και … η άλλη

Ενα νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις. Ετσι κάλπως είναι και με τα ανασφάλιστα. Υπάρχει και τρίτη όψη στο σενάριο μας, που είναι η υποθετική. Υποθετικός είναι όμως και ο αριθμός των ανασφάλιστων. Ποιοι, και πότε μίλησαν με ακρίβεια; Ποτέ ο αριθμός των ανασφάλιστων δεν ορίστηκε επακριβώς, φαίνεται να είναι αδύνατον. Ετσι και κάθε χρόνο, οι συζητήσεις γίνονται σαν κάτι να μην πηγαίνει καλά.

Η υποθετική όψη

Την υποθετική όψη την έχουμε. Κατά προσέγγιση ορίζονται στα 500.000, άλλες φορές και 600.000, αφού ακόμα δεν μπορούν να γίνουν επακριβείς διασταυρώσεις. Και υπάρχουν και αυτά που είναι σε ακινησία σε κλειστούς χώρους που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καταθέσει πινακίδες, ή αυτά που κινούνται για παράδειγμα μόνο το καλοκαίρι.

Οι δύο άλλες όψεις

Πάμε τώρα στις δύο άλλες όψεις: Είναι τα ασφαλισμένα όπως υπολογίζονται κατά αντιστοιχία του συνόλου των μηχανοκίνητων που έχουν άδειες κυκλοφορίας και από αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας αυτά που ασφαλίζονται και με το μήνα.

Και είναι και η άλλη όψη αυτά που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά μπορεί να μην είναι καταγεγραμμένα στην Αρχή. Γίνεται ή όχι;

Ποιες από τις τρεις όψεις να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας για να ξέρουμε που πατάμε;