Αποδοτικότητα και Δραστηριότητα προσωπικού στον ασφαλιστικό κλάδο

Η προετοιμασία για το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 17 καθώς και γενικότερα οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις αναμένεται να κρατήσουν υψηλά τις ανάγκες των εταιρειών κυρίως όμως για «εξειδικευμένο» προσωπικό. Διαχρονικά φαίνεται μια αύξηση στη παραγωγή ανά υπάλληλο η οποία σε συνδυασμό με το συνεχές αυξανόμενο κέρδος ανά υπάλληλο και τη σταθεροποίηση των εξόδων δείχνει ότι οι περισσότερες ασφαλιστικές καταφέρνουν να ελέγχουν τα έξοδα τους σε ικανοποιητικό βαθμό και εντός των πλαισίων του πληθωρισμού. 

Εντούτοις, η εντεινόμενη διείσδυση των αυτοματισμών στα πλαίσια προγραμμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό αναμένεται να ασκήσει πίεση στον αριθμό του προσωπικού για τα τμήματα υποστήριξης, διαχείρισης ζημιών και συμβολαίων αλλά και αύξηση σε νέα τμήματα όπως των οικονομικών αναφορών και της πληροφορικής. Επιπλέον, η τελευταία κινητικότητα των εταιρειών με τις συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα πιέζουν ακόμη περισσότερο τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του χώρου σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Παραγωγή ανά υπάλληλο

Η παραγωγή ανά υπάλληλο παρουσίασε μια μικρή αύξηση τόσο στις γενικές όσο και στης ζωής. Τα αποτελέσματα οφείλονται στο σταθερό αριθμό των υπαλλήλων αλλά και στην αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων για το 2022 (4%). 

Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (Gross Margin) 

Η αρνητική απόδοση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων στις Γενικές Ασφαλίσεις αλλά και η πίεση των τιμολογίων στον κλάδο αυτοκινήτων σε σχέση με την αύξηση των αποζημιώσεων επέδρασε αρνητικά στον δείκτη μεικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης ο οποίος διαμορφώθηκε στο 25% σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με διαχρονικό μέσο όρο του κλάδου (από το 2014). 

Στους κλάδους ζωής η μικρή αύξηση της παραγωγής το 2022 και η άνοδος των επιτοκίων, που επηρεάζει θετικά τα αποτέλεσματα ιδίως σε εταιρείες με σημαντικά χαρτοφυλάκια, επέδρασαν θετικά στον μεικτό δείκτη αποτελεσμάτων. 

Δείκτης Εξόδων 

Η αύξηση της παραγωγής το 2022 οδήγησε στη συγκράτηση του δείκτη εξόδων με αύξηση μόνο κατά μια μονάδα στο 16%, ενώ η πραγματική αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 8% ακολούθησε αυτή του ρυθμού του πληθωρισμού για το ίδιο έτος. 

Η ανοδική πορεία των εξόδων αναδεικνύει την ανελαστικότητα του χαρακτήρα των δαπανών ιδιαίτερα με ό,τι σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση κίνδυνων και συμμόρφωση, ενώ η σταδιακή επαναφορά στα γραφεία
και η επιστροφή στην κανονικότητα συμβάλει περαιτέρω στην άνοδο του κόστους λειτουργίας των εταιρειών. Το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι δυσεύρετο ιδιαίτερα σε τομείς χρηματοοικονομικής αναφοράς και πληροφορικής και ο πληθωρισμός αποτελούν παράγοντες που πιέζουν τόσο τις ετήσιες αυξήσεις όσο και την καταβολή σχετικού premium κατά τις μετακινήσεις. Κατά συνέπεια από τα αποτελέσματα του 2022, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για μείωση του κόστους αυτού, αντίθετα αναμένεται αύξηση τα επόμενα έτη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εταιρειών είναι η απάντηση σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*