Τα μέλη του ΣΕΒ αναλαμβάνουν δράση για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας

του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου*

Η έκταση της καταστροφής που έχει υποστεί η Θεσσαλία από τις πρόσφατες πλημμύρες είναι τεράστια, ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπολογιστεί με ακρίβεια. 

Πέρα από τις εξαιρετικές δυσκολίες των κατοίκων της περιοχής, η πρώτη εκτίμηση είναι πως η Περιφέρεια έχει υποστεί τεράστια καταστροφή σε υποδομές και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, με επακόλουθο τη δυσλειτουργία ή τη διακοπή της λειτουργίας τους. Επίσης, καταστροφικό πλήγμα δέχθηκε ο πρωτογενής τομέας. 

Οι φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, και ειδικότερα της Βιομηχανίας-Μεταποίησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στέκονται αρωγοί στις πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής. Συνενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων προς τις αρμόδιες αρχές για την άμεση συνδρομή της Πολιτείας στην αποκατάσταση των καταστροφών και τη στήριξη των πληγέντων.

Η διάθεση της βοήθειας γίνεται σε τρεις άξονες:

Α. Διαρκής παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας: Ο αριθμός των μελών του ΣΕΒ που παρέχουν απευθείας ανθρωπιστική βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης (π.χ. υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, μηχανήματα, νερό, ρουχισμό, αντλίες υδάτων, καθαριστικά κ.τ.λ.) στην περιοχή μεγαλώνει καθημερινά.

Β. Έργα αποκατάστασης υψηλής προτεραιότητας: Τα μέλη του ΣΕΒ αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων αποκατάστασης υψηλής προτεραιότητας, ξεκινώντας με την απευθείας ανακατασκευή 27 σχολείων, σε συνεννόηση με την Πολιτεία.

Γ. Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων: Ο ΣΕΒ υποστηρίζει τους τοπικούς βιομηχανικούς συνδέσμους, ΣΒΘΣΕ και ΣΘΕΒ, στη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Μέσα από την Επιτροπή παρέχει πληροφορίες στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση των μέτρων ανακούφισης και προωθεί επιπλέον μέτρα στις αρμόδιες αρχές.

Η προσπάθεια αποκατάστασης της Θεσσαλίας απαιτεί τη σύμπραξη και την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Τα μέλη του συνδέσμου έχουν δεσμευθεί να συμβάλουν στον εθνικό σκοπό της αποκατάστασης της Θεσσαλίας με απευθείας βοήθεια, που θα υπερβαίνει συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ. Πέρα από την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, τα μέλη μας αναλαμβάνουν την απευθείας αποκατάσταση της λειτουργίας 27 σχολείων, ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα παιδιά των περιοχών αυτών. 

Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων των ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ και ΣΕΒ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις κεντρικές και τοπικές αρχές, ώστε, με συντονισμένες προσπάθειες, να οργανωθούν περαιτέρω ενέργειες προς κάθε αρμόδιο φορέα που θα αναλάβει την αποκατάσταση της κανονικότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων στη Θεσσαλία.

*Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είναι πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων

Από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*