Άμεση έκδοση εγγυητικών επιστολών με την αξιοπιστία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Με το νέο ασφαλιστικό προϊόν ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η παροχή εγγυητικών επιστολών προς τις επιχειρήσεις γίνεται πιο άμεση και εύκολη από ποτέ.  

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών από την ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ παρέχει τη ζητούμενη ασφάλεια στους δικαιούχους των εγγυητικών επιστολών και εξασφαλίζει συχνά τις φερέγγυες επιχειρήσεις με εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας χωρίς απαιτήσεις cash collaterals ή δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το προϊόν ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND καλύπτει όλα τα είδη των εγγυητικών επιστολών, δηλαδή συμμετοχής, ανάληψης προκαταβολών, καλής εκτέλεσης, καλής πληρωμής, τουριστικών γραφείων και ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων καθώς το ποσό της εγγύησης δεν επιβαρύνει τον ισολογισμό τους και το σχετικό κόστος έκδοσης της εγγυητικής επιστολής εγγράφεται ως έξοδο στην επιχείρηση.

Ειδικότερα, το προϊόν ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση για τις επιχειρήσεις καθώς η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εγγυάται, μεταξύ άλλων, ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων και την εξυπηρέτηση των πελατών, με πολύ γρήγορες και απλοποιημένες διαδικασίες έκδοσης που ολοκληρώνονται σε λίγες μόνο μέρες προσφέροντας τη βέλτιστη δυνατή επιλογή σε κάθε επιχείρηση, χωρίς καθυστερήσεις.  

Προνομιακό χαρακτηριστικό του προγράμματος ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ SURETY BOND είναι και οι συνεργασίες της ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με Διεθνείς Αντασφαλιστικούς οίκους με βαθμό αξιολόγησης τουλάχιστον Α, οι οποίοι με τους υψηλό τους capacity στηρίζουν το προϊόν και συμμετέχουν στην  άμεση κάλυψη των αποζημιώσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με δείκτη φερεγγυότητας 220,25% κατά την 30/06/2023, κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις σε δείκτη κάλυψης της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR ratio) στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, γεγονός που καταδεικνύει το κύρος και την αξιοπιστία της.

Το προϊόν ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την οικονομική διασφάλιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς διαφορετικούς κλάδους όπως: εταιρείες Πληροφορικής, εταιρείες Εκπαίδευσης, Συμβουλευτικές και Διαφημιστικές εταιρείες, Κατασκευαστικές και Τεχνικές εταιρείες, εταιρείες Ενέργειας και Τουριστικές Επιχειρήσεις, εταιρείες Αναλωσίμων – Catering , εταιρείες Καθαρισμού καθώς και εμπορικές εταιρείες Ηλεκτρικών Συσκευών.      

Με εξειδικευμένα νέα προϊόντα, όπως το ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND,  η ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η οποία πρωταγωνιστεί στις ασφαλίσεις μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων με το πολύ αξιόπιστο και συνάμα δυναμικό brand name, στέκεται αρωγός στις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων να συνεχίσουν με επιτυχία την αναπτυξιακή τους πορεία, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία ευκαιριών  για περαιτέρω  ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το ΕΥΡΩΕΓΓΥΗΤΙΚΗ SURETY BOND παρακαλούμε επικοινωνήστε με την προϊσταμένη του Κλάδου Εγγυήσεων κ. Ναταλία Καρατζά στα τηλέφωνα 210-3230707 / 211-1803511 ή με email στο Bond_Insurance@Europe-Asfalistiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*