Γυναίκες και ασφαλιστική Διαμεσολάβηση: Δυναμικές πρωτοβουλίες από τον ΣΕΜΑ

Ο πολυδιάστατος ρόλος των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες και η αναγνώριση της συμμετοχής τους σε δράσεις και κλάδους που θεωρούνταν στερεοτυπικά ανδρικό «άβατον» αποτελεί τον πυρήνα της νέας δράσης του ΣΕΜΑ. 

Με πρωτοβουλία της κυρίας Μαρίας Τσιλιμπάρη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ δημιουργείται η HIBA Women Hellas. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να φέρει κοντά τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται τόσο στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση όσο και στην ιδιωτική ασφάλιση με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της επαγγελματικής δράσης , την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών-Brokers και εν γένει των εργαζομένων γυναικών  στον επιχειρηματικό κλάδο της  ασφαλιστικής βιομηχανίας,  με την συμβολή  του ευρωπαϊκού networking  γυναικών επιχειρηματιών Brokers  της BIPAR.

Οι αρχικοί στόχοι της δράσης αυτής είναι:

  • Να αποτελέσει ερέθισμα για εμπλοκή περισσότερων γυναικών στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.
  • Να συμβάλλει στη δημιουργία και ενίσχυση ενός κώδικα αξιών, κοινωνικής ευαισθησίας και επαγγελματικής πρακτικής που θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
  • Την εξάπλωση της ιδέας ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Σε μια εποχή που η ανθρωπότητα προσπαθεί διαρκώς να αποτινάξει τα απαρχαιωμένα στεγανά δεκαετιών και να δημιουργήσει μια κοινωνία πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι επιβεβλημένη η διεξαγωγή πράξεων όπως αυτή του ΣΕΜΑ, με την προσδοκία να αποτελέσει έμπνευση για παρόμοιες δράσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*