H “μεγάλη εικόνα” της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα

Τη “μεγάλη εικόνα” της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα:

Στην Ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης δραστηριοποιούνται:

  • Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα,
  • Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα,
  • Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ),
  • Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) ή υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), και
  • Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.

Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα

Για την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφάλισης ή/και αντασφάλισης σε ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα απαιτείται άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η άδεια ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ (ενιαία άδεια) σε περίπτωση που η επιχείρηση θελήσει να ασκήσει τις δραστηριότητές της σε άλλο κράτος-μέλος, με ελεύθερη εγκατάσταση ή ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Για ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα που συνιστώνται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4364/2016, η άδεια λειτουργίας τους χορηγείται αποκλειστικά για την άσκηση είτε ασφαλίσεων κατά ζημιών είτε ασφαλίσεων ζωής. Κατά παρέκκλιση αυτού και με την προϋπόθεση ότι κάθε δραστηριότητα τελεί υπό χωριστή διαχείριση:

  1. επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας για να ασκήσουν δραστηριότητες ασφάλισης ζωής δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια και για δραστηριότητες ασφάλισης κατά ζημιών για τους κινδύνους που εμπίπτουν μόνο στους κλάδους 1 «Ατυχήματα» και 2 «Ασθένειες» (άρθρο 4, παρ. 1, του ν. ν. 4364/2016), και
  2. επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας αποκλειστικά για τους κινδύνους που εμπίπτουν στους κλάδους 1 «Ατυχήματα» και 2 «Ασθένειες» (άρθρο 4, παρ. 1, του ν. ν. 4364/2016) δικαιούνται να λαμβάνουν άδεια και για δραστηριότητες ασφάλισης ζωής.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που κατά την 1η Ιανουαρίου 1981 ασκούσαν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών και εμπίπτουν στον ν. 4364/2016 δικαιούνται να συνεχίσουν να τις ασκούν ταυτοχρόνως, με τον όρο ότι κάθε δραστηριότητα τελεί υπό διακριτή διαχείριση.

Για την άσκηση πρωτασφαλιστικών εργασιών, η άδεια λειτουργίας χορηγείται κατά κλάδο ασφάλισης, για όλους ή μερικούς από τους κινδύνους που υπάγονται στον κλάδο αυτόν, καθώς και κατά ομάδα δύο ή περισσότερων κλάδων ασφάλισης, σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του ν. 4364/2016.

Για άσκηση αντασφαλιστικών εργασιών, η άδεια λειτουργίας χορηγείται είτε μόνο για αντασφαλιστικές εργασίες κατά ζημιών είτε μόνο για αντασφαλιστικές εργασίες ζωής είτε ενιαία για όλα τα είδη αντασφαλιστικών εργασιών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί προληπτική εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που αυτές ασκούν είτε με ελεύθερη εγκατάσταση (μέσω υποκαταστημάτων) είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός της ΕΕ)

Στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγονται επίσης τα ελληνικά υποκαταστήματα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ του Πρώτου Μέρους του ν. 4364/2016.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ

Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε υπό καθεστώς εγκατάστασης (μέσω υποκαταστήματος) είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Για την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων αυτών, αρμόδιες είναι οι εποπτικές αρχές των κρατών-μελών καταγωγής.

Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί

Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί δύνανται να ασκούν μόνο δραστηριότητες ασφαλίσεων κατά ζημίών. Η υπαγωγή κάθε αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού στο σύνολο ή μέρος των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας εξαρτάται από το μέγεθος, το είδος και τον τρόπο δραστηριότητάς του.

Mε πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΤτΕ