Νέες καταβολές προσωρινών διανομών από την υπό εκκαθάριση Commercial Value

Από την εκκαθάρισης της ασφαλιστικής εταιρίας Commercial Value εκδόθηκαν οι παρακάτω ανακοινώσεις στις 27 και 28 Ιουλίου 2023

Σε συνέχεια της από 22 Μαίου 2023 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τις προσωρινές διανομές των Γενικών Κλάδων,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ  ότι εντός Ιουλίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες  τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 48.000€ περίπου, για 7 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής των Γενικών Κλάδων της COMMERCIAL VALUE AAΕ θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας διανομής και προς τούτο καλούνται οι δικαιούχοι να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215,  211 4111656-657,  211 4110942,  211 4111856

Σε συνέχεια της από 01 Φεβρουαρίου 2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της COMMERCIAL VALUE AAE σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη Β’ Διανομή του Κλάδου Ζωής,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στις 27 Ιουλίου δόθηκαν εντολές πληρωμής στις πληρώτριες  τράπεζες για την καταβολή συνολικού ποσού διανομής 214.000€ περίπου, για 70 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία πιστοποίησης δικαιούχων και διανομής του Κλάδου Ζωής της COMMERCIAL VALUE AAΕ θα συνεχιστεί και μετά τη διενέργεια της τρέχουσας διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.aspispronia.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215,  211 4111656-657,  211 4110942,  211 4111856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*