Εθνική Ασφαλιστική, επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου

Full [Health] Emergency Care: Nέα ασφαλιστική κάλυψη για τα Εξωτερικά Ιατρεία και τα Επείγοντα Περιστατικά

από την Εθνική Ασφαλιστική

Με στόχο την καλύτερη φροντίδα των πελατών μας και την πλήρη κάλυψή τους σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών, δημιουργήσαμε το νέο προϊόν Full [Health] Emergency Care το οποίο εντάσσεται στην γκάμα των πολύ επιτυχημένων προϊόντων ασφάλισης υγείας Full [Health]. Η νέα κάλυψη μπορεί να δοθεί τόσο ανεξάρτητα, όσο και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλο προϊόν ασφάλισης υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μπορεί να προκύψει σημαντικό κόστος για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών, το οποίο επιβαρύνει τον ασθενή. Η νέα κάλυψη Full [Health] Emergency Care καλύπτει απευθείας έξοδα που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος στα Εξωτερικά Ιατρεία ή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων του Δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως π.χ.:

• Αμοιβές ιατρών

• Εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις

• Έξοδα χρήσης φαρμάκων

• Ιατρικές πράξεις

• Αναλώσιμα υλικά

Ακόμα και σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει πρόσβαση σε κάποιο συμβεβλημένο νοσοκομείο λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης, μπορεί να απευθυνθεί σε όποιο νοσηλευτήριο τον βολεύει και μέσω του Full [Health] Emergency Care να καλυφθούν τα έξοδά του απολογιστικά.

To Full [Health] Emergency Care απευθύνεται σε όσους ήδη διαθέτουν νοσοκομειακό πρόγραμμα, αλλά και σε όσους δεν διαθέτουν αντίστοιχο πρόγραμμα και επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιδιωτικά νοσοκομεία, μόνο για την αντιμετώπιση ενός επειγόντος περιστατικού.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη νέα κάλυψη Full [Health] Emergency Care, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής: www.ethniki-asfalistiki.gr, να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Εθνικής Ασφαλιστικής στο: 210-90.99.000, ή να απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*