Οι Τουριστικές Ασφαλίσεις της ‘‘NP Ασφαλιστική’’

Η ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει και σε αυξημένες ανάγκες ασφάλισης.

Η NP Ασφαλιστική ως μία γνήσια ελληνική επιχείρηση με πανελλαδική εμβέλεια, γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα τις ανάγκες του ελληνικού τουρισμού και διαθέτει ολοκληρωμένα προγράμματα που αφορούν τόσο Γενικές Ασφαλίσεις όσο και Αστικές Ευθύνες των επαγγελματιών του τουρισμού.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις τουριστικών εγκαταστάσεων προσφέρει το πρόγραμμα “NP Tourists Units” που καλύπτει μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια (βίλες, τύπου Airbnb) για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκύψουν από φυσικές ή άλλες εξωγενείς καταστροφές και το “NP Hotels” που καλύπτει μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.

Σημαντικότατες είναι οι ασφαλίσεις εξειδικευμένων αστικών ευθυνών που προσφέρει η NP Ασφαλιστική. Το πρόγραμμα της ‘‘NP ασφαλιστική’’ “Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείου” είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και αγροτουριστικές μονάδες) έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή / και εργαζόμενων.

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, για ατυχήματα που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και τα οποία μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Το πρόγραμμα ‘‘Αστική Ευθύνη Tour Operator’’ της ‘‘NP Ασφαλιστική’’ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των τουριστικών γραφείων, ως διοργανωτή ή και πωλητή οργανωμένων ταξιδιών, έναντι τρίτων. Το πρόγραμμα καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου – σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές -, που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. Παράλληλα καλύπτει οικονομικές απώλειες, αφερεγγυότητα (την επιστροφή των καταβληθέντων στον ταξιδιώτη λόγω αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του ασφαλιζόμενου) και τον επαναπατρισμό (τα έξοδα επαναπατρισμού του ταξιδιώτη στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιζόμενου).

Από το newsletter ‘‘NP Family News’’