Το πρόγραμμα “Just Go Zero” της POLYGREEN στηρίζει η Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι ο νέος συνεργάτης του προγράμματος “Just Go Zero” της Polygreen, μίας εταιρίας που εξειδικεύεται σε πιστοποιημένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων.

Μέσω της εθελοντικής δράσης «Ώρα προσφοράς για ό,τι δεν φοράς», εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρίας συλλέγουν ρούχα και παπούτσια που δεν τους είναι πλέον χρήσιμα προκειμένου να τους «χαρίσουν» μία δεύτερη ζωή.

Για τον σκοπό αυτό, ειδικοί κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο των κτηρίων της Εταιρίας και καλωσορίζουν είδη που δεν χρησιμοποιούνται πια.

Μέρος του ρουχισμού αυτού θα προσφερθεί για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «ΔΕΣΜΟΣ», ενώ η υπόλοιπη ποσότητα θα εισέλθει ξανά στον κύκλο της οικονομίας, μέσα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Η Εθνική Ασφαλιστική με υπευθυνότητα και δέσμευση προς την κοινωνία αναλαμβάνει τη δράση αυτή και παίρνει θέση στο πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης ρουχισμού κάνοντας της κυκλική οικονομία πράξη ενώ ταυτόχρονα μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.