“Συμμαχία” ΕΚΠΑ-ΕΑΕΕ στην εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (National and Kapodistrian University of Athens MBA) και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εγκαινίασαν σήμερα την έναρξη συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας 6ετούς διάρκειας η οποία αφορά την ειδίκευση του ΜΒΑ στην Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση.

H συνεργασία των δύο φορέων αφορά τα ακόλουθα:

  • παροχή υποτροφιών και βραβείων αριστείας από την ΕΑΕΕ με στόχο την εξεύρεση ταλέντων που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
  • πρακτική άσκηση των φοιτητών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων,
  • συμμετοχή της ΕΑΕΕ σε εκδηλώσεις και συνέδρια του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • υποστήριξη της ΕΑΕΕ στην υλοποίηση δράσεων του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
  • διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία με δυνατότητα υποστήριξης της ΕΑΕΕ σε εργασίες των φοιτητών και καθηγητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • διασύνδεση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με την αγορά εργασίας στον ασφαλιστικό κλάδο και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Mε αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Μπάλιος, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, δήλωσε ότι «Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι η διασύνδεση του University of Athens MBA, και κυρίως της ειδίκευσης της Ασφαλιστικής Διοίκησης, με την ΕΑΕΕ, θα συμβάλλει στην προετοιμασία περισσότερο καταρτισμένων στελεχών που θα προσφέρουν στον ασφαλιστικό κλάδο. Το εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών, σε συνδυασμό με τη διαδικασία ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που ακολουθούμε, εκτιμούμε ότι θα συνεισφέρει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων».

Από πλευράς της ΕΑΕΕ, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. σχολίασε: «Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύσσει η ΕΑΕΕ με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σήμερα εγκαινιάζουμε την συνέργεια με το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΕΚΠΑ, τμήμα με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και συνάφεια με την ασφάλιση. Η διασύνδεση της ασφαλιστικής αγοράς με τα Πανεπιστήμια έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας στενής σχέσης η οποία θα αποβεί επωφελής για όλα τα μέρη και την κοινωνία γενικότερα.».