Φόροι στα ασφαλιστικά συμβόλαια, τι γίνεται στην Ευρώπη;

Η επιβολή φόρων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα ασφάλιστρα διαφέρει από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο όπως φαίνεται η επιβολή τους είναι συνήθης πρακτική παρά την διαφοροποίησή τους κατά χώρα.

Οι επιβαρύνσεις κυμαίνονται ανάλογα τη χώρα και αλλού είναι περισσότερες ή λιγότερες από κάποιο μέσο όρο.  Δηλαδή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα ασφάλιστρα ενδέχεται να υπόκεινται σε ένα καθεστώς φόρων που μπορεί να περιλαμβάνει φόρους ασφαλίστρων, τέλη χαρτοσήμου ή φόρους και εισφορές υπέρ τρίτων ή και άλλα που τελικά επιβαρύνουν την τελική διαμόρφωσή τους.

Αυτά φαίνονται στην ετήσια καταγραφή και αναφορά της Insurance Europe για την έμμεση φορολογία των ασφαλιστικών συμβολαίων η οποία καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει μια πλήρη έρευνα κανόνων, τιμολογίων και κανονισμών στις ευρωπαϊκές αγορές.

Παρέχει την επισκόπηση των φόρων που ισχύουν για τα ασφάλιστρα, καθώς και των διαφόρων διαδικασιών δήλωσης και πληρωμής στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

Οι χώρες που περιέχονται στη δημοσίευση είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία , Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: insuranceeea