ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Eντυπωσιάζουν τα κέρδη, στο 213,82% ο δείκτης SCR. Οι στόχοι του 2023

Εντυπωσιακή Αύξηση Κερδών 68% για το α’ τρίμηνο του 2023

Μετά από μία πολύ επιτυχημένη χρονιά το 2022 με αύξηση κερδοφορίας 79% και αύξηση συνολικής παραγωγής 31% η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική συνεχίζει την ανοδική της πορεία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α’  τριμήνου του 2023.

Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με δείκτη αποδοτικότητας 28%  επί  των ιδίων κεφαλαίων της  (ROE) για τη χρήση του 2022 επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τις διαχρονικά υψηλές επιδόσεις της και απέδειξε ότι η «Ποιότητα Ανταμείβεται» με την Εταιρεία, ανάμεσα σε 27 ασφαλιστικές εταιρείες, μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με έδρα την Ελλάδα, να κατατάσσεται: 

α) στην 2η θέση με την απόδοση κερδών επί της παραγωγής να ανέρχεται σε 27%

β) στην 3η θέση με την ποσοστιαία μεταβολή των κερδών της να ανέρχεται σε 76%  και 

γ) στην 3η θέση με την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής της παραγωγής να ανέρχεται σε  31%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για το α’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), αυξήθηκαν 68% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων του α’ τριμήνου του 2022 και ανήλθαν σε 928 χιλ. ευρώ, έναντι 553 χιλ. ευρώ. Όλοι οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα η Ευρώπη Ασφαλιστική είναι κερδοφόροι.

Η κερδοφορία της Εταιρείας θα ήταν σημαντικά υψηλότερη εάν δεν υπήρχαν οι αρνητικές επιπτώσεις  στις αποδόσεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία) λόγω της υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών αγορών και του ευρύτερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το α’ τρίμηνο του 2023 ανήλθε στα € 4,4 εκ. αυξημένη κατά 16% σε σχέση με τα ασφάλιστρα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, με τις ισχυρότατες επιδόσεις να καταγράφονται στον κλάδο Περιουσίας με την Εταιρεία να βρίσκεται μεταξύ των 10 πρώτων ασφαλιστικών εταιρειών της αγοράς στον Κλάδο Πυρός.

Εξίσου σημαντικό για την φερεγγυότητα της Εταιρείας είναι ότι οι δείκτες κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR) και (MCR), οι οποίοι  κατά την 31/3/2023 διαμορφώθηκαν σε 213,82% και 314,7% αντίστοιχα, σημείωσαν αύξηση κατά 12 και 22 μονάδες από τους αντίστοιχους δείκτες φερεγγυότητας κατά την 31/12/2022 διατηρώντας από τα υψηλότερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. 

Με τις σημερινές  επιλογές και επιδόσεις που αποτυπώνονται στους οικονομικούς δείκτες της Εταιρείας, αποδεικνύεται  ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι μία φερέγγυα Ελληνική ασφαλιστική Εταιρεία που αναπτύσσεται σύγχρονα και αποτελεσματικά καθώς και με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Στόχος της Διοίκησης, για τη χρήση του 2023, είναι η Εταιρεία να ξεπεράσει την κερδοφορία του 2022 η οποία ανήλθε σε € 4,3 εκ. με τη συνεχή δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων (retail & corporate) που θα καλύπτουν τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και κάθε επιχείρησης στην ελληνική αγορά.