Αρετή Καπέλη, Atradius: Αυξημένος ο κίνδυνος των επισφαλειών το 2023

Οι αγοραστές, ενδεχομένως, να μην μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις αγορές σε τιμές τέτοιες που να καλύπτουν τα έξοδά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές τους, τονίζει η manager/head of Portfolio της Atradius, Αρετή Καπέλη, μιλώντας για τους στόχους της ασφάλισης πιστώσεων και τον ρόλο του ασφαλιστή πιστώσεων στην πρόβλεψη των επισφαλειών.

στην Έλενα Ερμείδου

iw? Ποια είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστές πιστώσεων το 2023; Ποιοι οι στόχοι και ποιες οι προσδοκίες σας;

απ. Τα κυρίαρχο πρόβλημα που αναμένουμε ότι θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία τη νέα χρονιά είναι οι συνέπειες από την αύξηση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι πιθανόν να οδηγήσει, πέρα από την αύξηση των τιμών, σε ύφεση, κλυδωνισμό επιχειρήσεων, απώλεια θέσεων εργασίας και αναταραχή στις αναδυόμενες, και όχι μόνο, οικονομίες. 

Η πιθανή ύφεση στην οικονομία το 2023 ακολουθεί χρονικά την πανδημία του Covid-19, που προηγήθηκε, ενώ θα εξελίσσεται παράλληλα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι, θα επιφέρει, αναπόφευκτα, αρνητικά αποτελέσματα στην πιστοληπτική ικανότητα ενός ικανού αριθμού εγχώριων, αλλά και διεθνών, επιχειρήσεων/αγοραστών. 

Οι αγοραστές, ενδεχομένως, να μην μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις αγορές σε τιμές τέτοιες που να καλύπτουν τα έξοδά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές τους. Με άλλα λόγια, να μη δύνανται να ανταποκριθούν ταμειακά και να αναγκαστούν να επιμηκύνουν τους συμφωνηθέντες χρόνους αποπληρωμής τους. 

Συνεπώς, και σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, δεν αναμένεται μόνο αύξηση στις τιμές –άρα και σε αυξημένες απαιτήσεις σε ασφαλιστικά πιστωτικά όρια–, αλλά και αυξημένος κίνδυνος επισφαλειών.

iw? Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2023;

απ. Στην Atradius στόχος μας είναι η διαρκής υποστήριξη και ανάπτυξη των ασφαλισμένων μας. Αυτό δεν αφορά αποκλειστικά στα οικονομικά μεγέθη μιας εταιρείας, αλλά, μεταξύ άλλων, και στην εξωστρέφειά της. Με άλλα λόγια, στη δυνατότητά της να προσεγγίσει νέες αγορές με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. 

Δεν είναι τυχαίο ότι, χάρη στην τεχνογνωσία και στο ευρύ network πληροφοριών που διαθέτει, η Atradius ασφαλίζει µε τα πιστωτικά όρια που διαθέτει σχεδόν το 25% της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας! 

Το επιχειρείν ενέχει μια σειρά από κινδύνους, τους οποίους, μέσω των υπηρεσιών μας, μπορούμε να εντοπίσουμε και να μειώσουμε, καθώς διαθέτουμε εμπορικές πληροφορίες για αγοραστές σε όλο τον κόσμο μέσω της τεράστιας βάσης δεδομένων μας, την οποία συνεχώς επικαιροποιούμε. 

Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο ενισχύουμε τις εξαγωγικές προσπάθειες του ασφαλισμένου μας, αλλά και προλαμβάνουμε πιθανούς εμπορικούς κινδύνους. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η πολυτιμότερη συνεισφορά του ασφαλιστή πιστώσεων είναι η πρόληψη των επισφαλειών. 

Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση μη πληρωμής, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εταιρείας μας είναι ότι αποζημιώνουμε την ασφαλισμένη απαίτηση σε καθορισμένο χρόνο δίχως να απαιτείται από τον ασφαλισμένο μας η οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική διεκδίκησή της, κάτι που του επιτρέπει να οργανώνει τις χρηματοπιστωτικές του ροές κατά τον βέλτιστο τρόπο. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκχωρήσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διατηρούν με την Atradius σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε φθηνότερη και ευκολότερη χρηματοδότηση.

Το τελευταίο, και ίσως το πολυτιμότερο, εργαλείο ανάπτυξης για πολλούς ασφαλισμένους μας είναι η χρηματοδότησή τους. Οι ασφαλισμένοι μας μπορούν να εκχωρήσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διατηρούν με την Atradius σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε φθηνότερη και ευκολότερη χρηματοδότηση. 

Αυτή η επιλογή είναι ευεργετική, ειδικά την τρέχουσα περίοδο, που τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν υψηλά και που μετατρέπουν τη χρηματοδότηση, και άρα τη βιωσιμότητα, πολλών επιχειρήσεων σε ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.