Ασφαλίσεις Περιουσίας: Τρεις άξονες επιτυχίας

Ελενα Ερμείδου

Σε τρεις άξονες εδράζεται η μεγάλη  άνοδος των ασφαλίσεων Περιουσίας και Ατυχημάτων στην Ελλάδα στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με πολύ έμπειρο στέλεχος από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, που μίλησε σήμερα στο IW:

Στα μεγάλα έργα υποδομών που γίνονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, στο bancassurance και στην αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών .

Εργα υποδομών 

Οι επενδύσεις που γίνονται σε μεγάλα έργα υποδομών με την είσοδο μεγάλων funds και επενδυτικών κοινοπρακτικών σχημάτων στην Ελλάδα ανέβασαν τις στροφές στον κλάδο Περιουσίας, εξηγεί, διευκρινίζοντας πως: εκτός τ’  ότι τα  funds και οι ξένοι επενδυτές έχουν υψηλή ασφαλιστική συνείδηση,  καλύπτουν πάντα τις Ευθύνες τους και  τα Περιουσιακά τους στοιχεία για απώλειες. Η άνοδος θα συνεχίζεται, υπογραμμίζει όσο εισρέουν τα επιχειρηματικά επενδυτικά κονδύλια στην Ελλάδα και υπογράφονται νέα έργα προς εκτέλεση.

Δάνεια από τις τράπεζες 

Ο δεύτερος κύριος λόγος είναι ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα ξεκίνησαν να δίνουν στεγαστικά δάνεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το κανάλια του bancassurance ενισχύεται πουλώντας υποχρεωτικές κατά το νόμο ασφαλίσεις αλλά και προαιρετικές ασφαλίσεις Περιουσίας. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι δανειολήπτες έχουν έννομο δικαίωμα να ασφαλιστούν σε όποια ασφαλιστική επιθυμούν και μέσω του ασφαλιστή τους, εφ’ όσοι οι καλύψεις παρέχονται.

Καταστροφές

Ο τρίτος λόγος είναι η αύξηση του αριθμού των επικίνδυνων συμβάντων από φυσικές καταστροφές. Οι πολυάριθμες ζημιές από φυσικές καταστροφές έχουν οδηγήσει επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο να επανεξετάσουν τις απόψεις τους περί ασφάλισης. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει σημαντικές ευκαιρίες για να αυξήσει τις πωλήσεις και τον κύκλο εργασιών της,

Υγεία από τις μεγάλες ασφαλιστικές

Ώθηση σημαντική στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων δίνει, τέλος το μεγάλο ποσοστό ανόδου των Ασθενειών. Η τάση αυτή μελετάται και καλύπτεται από τις ασφαλιστικές που συνένωσαν τις δυνάμεις τους μέσω εξαγορών τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε είναι και ένας από τους κυρίους λόγους που αυτές οι ασφαλιστικές προέβησαν στις συμφωνίες των εξαγορών.

Οι ασφαλίσεις Περιουσίας στήριξαν το σύνολο της ασφαλιστικής παραγωγής

Σημειώνεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ μεταξύ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023-2021, το σύνολο παραγωγής ασφαλίσεων σημείωσε ελάχιστη αύξηση 0,5% στα 766.690.417 ευρώ. Το θετικό πρόσημο στήριξαν οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών, σημειώνοντας αύξηση +9,1% στα 427.190.811 ευρώ. Αντίθετα οι ασφαλίσεις ζωής συνέχισαν την καθοδική τους πορεία.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*