ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου

Τρία (3) υψηλού ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια συναποτελούν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Τα εν λόγω Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια υλοποιούνται σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών τους και απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθώς και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους. 

Ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής των ως άνω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σεμιναρίων, έχει ως εξής:

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 14 Μαρτίου, έως και την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 21 και 23 Μαρτίου 2023, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 28 και 30 Μαρτίου 2023, 16:00 – 19:20

Καθώς η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού, αποτελεί κύριο μοχλό ανάπτυξης και προόδου, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ. συμβάλει αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση και η παρακολούθησή του προτείνεται ως ενδεδειγμένη πηγή άντλησης της πλέον επίκαιρης και άμεσα αξιοποιήσιμης ασφαλιστικής τεχνογνωσίας. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*