Το οκταώροφο “μνημείο” του e-ΕΦΚΑ στην Πειραιώς 64 και ο διαγωνισμός

Ο e-ΕΦΚΑ προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών με αντικείμενο την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμίσθωση με επενδυτικό πρόγραμμα κατασκευής – ανακαίνισης του ακινήτου του επί της οδού Πειραιώς 64 στην Αθήνα.

Το ακίνητο είναι οκταώροφο και στέγαζε τις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ έως το 1999, οπότε και έκλεισε για ανακαίνιση λόγω σεισμού. Έκτοτε παρέμενε αναξιοποίητο.

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικού εμβαδού 2.568,76 τ.μ. εντός του οικοδομικού τετραγώνου υπ’ αριθμόν 64053 στον Δήμο Αθηναίων, ενώ είναι συνολικής επιφάνειας 17.190,98 τ.μ. και περιλαμβάνει, εκτός από τους οκτώ ορόφους, Α’ και Β’ υπόγειο αλλά και ισόγειο.Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού από το 2007, το ακίνητο χαρακτηρίσθηκε ως μνημείο διότι αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό κτίριο της μεταπολεμικής περιόδου, έργο γνωστών μηχανικών και σημείο αναφοράς στον αστικό ιστό της σύγχρονης Αθήνας. 

Λόγω του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως μνημείο, οι προσόψεις δεν μπορούν να αντικατασταθούν, αλλά μόνο να αποκατασταθούν με την αρχική μορφή τους.

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα-μηνιαίο μίσθωμα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των 115 χιλ. ευρώ πλέoν χαρτοσήμου 3,6%.

Η διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του κτιρίου από τον ΕΦΚΑ στον μισθωτή και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 20 ετών, με δικαίωμα παράτασης κατά πέντε χρόνια μετά από σχετική αμοιβαία συμφωνία των δύο πλευρών, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία τουλάχιστον δύο έτη πριν από την λήξη της.Επίσης, οι εργασίες κατασκευής-ανακαίνισης θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες και θα είναι 10,3 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) κατ’ ελάχιστον.