Το real estate του ΕΦΚΑ και οι θέσεις ευθύνης

Η εταιρεία real estate του ΕΦΚΑ έχει ως στόχο την αξιοποίηση τουλάχιστον 514 ακινήτων και ήδη αναζητά το έμπειρο προσωπικό για στελέχωση.

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ με διαφάνεια και λογοδοσία, μέσω της «ορθολογικής διαχείρισης και εκμετάλλευσής της».

Η προκήρυξη στελέχωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.efkacompany.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Αφορά στην κάλυψη δύο θέσεων ευθύνης, του Επικεφαλής του τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και του Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων.

Βασική αρμοδιότητα του επικεφαλής είναι η ευθύνη για την αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, η οργάνωση και διασφάλιση της αποδοτικής επιχειρησιακής λειτουργίας του τομέα καθώς και η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται σε αυτόν.