Ο Ιταλός που θέλει να ιδρύσει νέα Ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα

Περισσότερα από 15 χρόνια, είχαν να δουν αίτημα για παροχή Άδειας Λειτουργίας για νέα Ασφαλιστική Εταιρεία, στην Διεύθυνση Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για ορισμένα από τα στελέχη της Διεύθυνσης, αυτή είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Ευτυχώς που στην ΤτΕ βρίσκεται τώρα ένας έμπειρος της Ασφαλιστικής αγοράς ο Σταύρος Κωνσταντάς που προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο σύστημα.

O επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος Σταύρος Κωνσταντάς

  • Ένας μεγάλος και σοβαρός Ιταλικός Όμιλος που δραστηριοποιείται επενδυτικά σε αρκετές χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό του Διαβατήριο για να ιδρύσει ένα παράρτημα, αλλά να ιδρύσει μια νέα Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Οι Ιταλοί βλέπουν προοπτικές στην Ασφαλιστική Αγορά μας κι έχουν επιλέξει τους πολύ συγκεκριμένους τομείς στους οποίους θέλουν να ανταγωνιστούν τις υφιστάμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Για παράδειγμα, ουδόλως ενδιαφέρονται για τον κλάδο Αυτοκινήτου.

Αντιθέτως, Ασφάλειες Ζωής και Υγείας, κατά την άποψη των Ιταλών έχουν πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες και τις καλύψεις…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*