Αγγελία πρόσληψης έμπειρου στελέχους στη θέση του Επιθεωρητή-τριας στην Δ/νση Πωλήσεων.

Το Συγκρότημα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, IONIOS NEW AGENCY Α.Ε. Πρακτορειακή Ασφαλίσεων, AEGEAN ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος της R&Q>Accredited Insurance Europe στην Ελλάδα και Μ2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε. που εκπροσωπεί αποκλειστικά την Accelerant Insurance (Europe) στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα, αναζητά έμπειρο στέλεχος, προκειμένου να ενταχθεί ως Επιθεωρητής-τρια στην Δ/νση Πωλήσεων.

Περιγραφή Θέσης:

 • Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών, στους επιχειρηματικούς κλάδους που δραστηριοποιείται το Συγκρότημα Επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση Παροχών & Εκπτώσεων.
 • Διαχείριση & Εποπτεία Δικτύου Διανομής.
 • Υλοποίηση Στόχων Πωλήσεων & Ανάπτυξης Παραγωγής.
 • Παρακολούθηση & Follow up για τη βελτιστοποίηση ικανοποίησης & εξυπηρέτησης των Συνεργατών.
 • Διαχείριση Εκκρεμοτήτων.

Προφίλ Υποψηφίου-ας

 • Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ασφαλιστικής εταιρίας ή γραφείο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
 • Καλή Γνώση H/Y.
 • Οργανωτικές & Διοικητικές ικανότητες, με ομαδικό πνεύμα.
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αναλυτική & κριτική σκέψη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Επιπέδου A’ & Επαναπιστοποίησης).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους.

Προσφέρονται:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές + μπόνους.
 • Ένα δυναμικό, δημιουργικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους στο email careers@aegeaninsurance.gr σημειώνοντας την περιγραφή θέσης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ στο θέμα του. Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*