Cyber Insurance: Risk Management και ασφάλιστρα

Risk Management

Η διαχείριση κινδύνου είναι η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και ανταπόκρισης/μετριασμού συμβάντων κινδύνου. Οι (αντ)ασφαλιστικοί οργανισμοί, με αυτόν τον τρόπο και με βάση το tolerance τους, μπορούν να επιλέξουν είτε να αποφύγουν είτε να αποδεχθούν να αναλάβουν ορισμένους κινδύνους και ακολούθως να λάβουν τα αντίστοιχα μέτρα. 

Στο κόσμο του cyber, οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίζουν τα τρωτά σημεία των συστημάτων των υπολογιστών και του δικτύου τους. Οφείλουν επίσης να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους ως προς τις ενδεχόμενες απειλές και να είναι ενήμεροι για τους νόμους περί απορρήτου εν μέσω ενός επικίνδυνου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. 

Οι προσπάθειες για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την ευθύνη τρίτων, τις αξιώσεις ransomware και τις απειλές στην εφοδιαστική αλυσίδα/υποδομές ζωτικής σημασίας καταβάλλονται ήδη από τη δεκαετία του 1990. Έκτοτε το εύρος των απειλών στον κυβερνοχώρο έχει φτάσει σε νέα επίπεδα. Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις με επενδύσεις που στοχεύουν στη μεγαλύτερη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και με την ανάπτυξη της cyber insurance. 

Η αγορά ασφάλισης στον κυβερνοχώρο αναπτύχθηκε ραγδαία το 2021, λόγω της αύξησης του ransomware και των first-party losses, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται και αυξημένες απαιτήσεις τρίτων. 

Εκτιμάται ότι η ισχυρή ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, καθώς οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο γίνονται ολοένα και πιο κατανοητοί. Η ασφάλιση διαδραματίζει βασικό ρόλο στη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, πέρα από τη βασική λειτουργία της μεταφοράς κινδύνου. Μετά την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού, ο κλάδος έχει αυστηροποιήσει τα πρότυπα underwriting, συμβάλλοντας σε προσωρινή μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας επιθέσεων και αξιώσεων ransomware το 2022. Πέρα από τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τη βελτίωση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τον μετριασμό των τρωτών σημείων, η (αντ)ασφαλιστική αγορά cyber insurance διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο risk management μέσω της τιμολόγησης του κινδύνου, ο οποίος παρέχει μια οικονομική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις εταιρείες και συνδράμει στον περιορισμό τυχόν τρωτών σημείων, ενώ βελτιώνει την ανθεκτικότητα των εταιρειών, μετριάζοντας τυχόν απώλειες μετά από μια κυβερνοεπίθεση.

Πώς επηρεάζονται τα ασφάλιστρα

Οι προκλήσεις του cyber risk, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, μετά την Covid-19 και την ανάγκη για απομακρυσμένη εργασία, οδήγησαν την αγορά σε αναθεώρηση του τρόπου χάραξης πολιτικών και σύναψης συμβολαίων, με έμφαση στην αναδιαμόρφωση των ασφαλίστρων. Εταιρείες- πελάτες με παρόμοια προφίλ ενδέχεται να υποστούν διαφορετικά επίπεδα αυξήσεων, με τους ασφαλιστές να αναθεωρούν ως προς την επάρκεια των ασφαλίστρων στα συμβόλαια που λήγουν. 

Από αυτήν την άποψη, ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός πελατών είδαν μειωμένη τιμολόγηση σε σύγκριση με το 2021, και σε αυτό συνέβαλαν και τα επίπεδα του ανταγωνισμού. Την ίδια περίοδο, καταγράφονται αυξήσεις της τάξης ακόμη και του 50% ή περισσότερο για εταιρείες που είχαν ασφάλιστρα αρκετά χαμηλότερα από εφάμιλλές τους το προηγούμενο έτος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες παραμένουν εστιασμένες στον συστημικό κίνδυνο. Έτσι, σε τμήματα με μεγάλο όγκο πωλήσεων οι ασφαλιστές (σ.σ. μεσαίες επιχειρήσεις) προσφέρουν λιγότερη capacity ανά πελάτη συγκριτικά με μεγάλες επιχειρήσεις αξίας 1 δισ. ευρώ και άνω, καθώς είναι λιγότερες σε αριθμό και έτσι παρουσιάζουν χαμηλότερο συσσωρευμένο κίνδυνο.

Από το περιοδικό Insurance World