Πίσω από την μεγάλη ανάπτυξη ασφαλίστρων, ο πληθωρισμός, υποχωρεί η Ευρώπη

Ελενα Ερμείδου

Συνολική ανάπτυξη 7,5% σημείωσε η ιδιωτική ασφάλιση παγκοσμίως το 2023με τον κλάδο ζωής να εμφανίζει ανάπτυξη 8,4%, τον κλάδο περιουσίας 7% και υγείας 6%, σύμφωνα με την Allianz. Συνολικά οι ασφαλιστές εισέπραξαν 6,2 τρισεκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 2.620 από τα ασφάλιστρα ζωής,  2.153 από τα ασφάλιστρα περιουσίας και ατυχημάτων, 1.427 από τα ασφάλιστρα υγείας.

Ωστόσο, η πραγματική ανάπτυξη απέχει σημαντικά από αυτά τα ποσοστά και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του υψηλού πληθωρισμού, αναφέρει η Allianz. Έτσι, σε πραγματικούς όρους τα ασφάλιστρα παρέμειναν σχεδόν στάσιμα, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,7% από το 2020.Σε αντίθεση με το 2022, όπου  η παγκόσμια αύξηση των ασφαλίστρων προήλθε κυρίως από τον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, η ανάπτυξη το 2023 ήταν πιο ισορροπημένη. Και οι τρεις κλάδοι κατέγραψαν παρόμοιες αυξήσεις, με τη ζωή να αυξάνεται στο 8,4%, τον  κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων στο 7,0% και την υγεία στο 6,6%.

Ασία και ΗΠΑ σηκώνουν τον πήχυ, υποχωρεί η Δυτική Ευρώπη

Η ανάκαμψη του κλάδου ζωής οφείλεται κυρίως στην Ασία (+14,9%), τη μεγαλύτερη αγορά ζωής στον κόσμο, με παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 39,0%. Και στην Βόρεια Αμερική όπου η ανάπτυξη του κάδου Περιουσίας και Ατυχημάτων 7,1%. Άλλες  παραδοσιακές αγορές όπως η Δυτική Ευρώπη (-6,7%.) και η Ιαπωνία (-2,8%.) αναπτύχθηκαν λίγο πολύ όπως αναμενόταν, χάνοντας μερίδιο αγοράς.

Προβλέψεις δεκαετίας

Την επόμενη δεκαετία, η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 5,5%, δηλαδή με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό με το παγκόσμιο ΑΕΠ. Ο κλάδος περιουσίας και ατυχημάτων  θα αυξηθεί  κατά 4,7% ετησίως, Ο κλάδος της υγείας, επίσης, αναμένεται να αναπτυχθεί  7,3% ετησίως. Αντίθετα, ο κλάδος ζωής μπορεί να αυξηθεί κατά 5,1% ετησίως. Συνολικά σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα παγκόσμια ασφάλιστρα αναμένεται να αυξηθούν ί σχεδόν κατά 5 τρισεκατομμύρια ευρώ.