Τα κεντρικά γραφεία της Hannover Re

Hannover Re: Νέο εργαλείο μεταφοράς cyber κινδύνων στα capital markets

Ένα πρόσθετο νέο εργαλείο που για πρώτη φορά επιτρέπει στις κεφαλαιαγορές να συμμετέχουν άμεσα στην κάλυψη των κινδύνων στον κυβερνοχώρο μέσω εκχώρησης ποσοστώσεων, ανέπτυξε η Hannover Re. Ο μακροχρόνιος συνεργάτης Stone Ridge υποστηρίζει τη μεταφορά με κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων USD.

“Για πρώτη φορά, μπορέσαμε να μεταφέρουμε κινδύνους στον κυβερνοχώρο στις κεφαλαιαγορές, και σε σημαντική κλίμακα, μέσω μιας αναλογικής λύσης αντασφάλισης. Αυτό υπογραμμίζει τον ηγετικό μας ρόλο ως γέφυρας μεταξύ των κεφαλαιαγορών και του ασφαλιστικού κλάδου”, δήλωσε η Silke Sehm, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Hannover Re. «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την αρχική επιτυχία και να επεκτείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με τους επενδυτές των κεφαλαιαγορών» πρόσθεσε.

Κατά το σχεδιασμό αυτού του εργαλείου, η Hannover Re πέτυχε για πρώτη φορά να συμβιβάσει την πολυπλοκότητα μιας αναλογικής εκχώρησης κινδύνων στον κυβερνοχώρο με τις ανάγκες ενός επενδυτή στις κεφαλαιαγορές. Η συναλλαγή καλύπτει κινδύνους στον κυβερνοχώρο στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Hannover Re και έχει μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Είναι ένα ακόμη καινοτόμο βήμα στη στρατηγική προστασίας της ίδιας της Hannover Re εκτός του παραδοσιακού προγράμματος επανεκχώρησης της εταιρείας για κινδύνους καταστροφών.

Η Hannover Re επι καιρώ αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις στον τομέα του ILS.

Αξιοποιεί ολόκληρο το φάσμα ILS για να μεταφέρει κινδύνους για τους πελάτες της και να καλύπτει τους δικούς της κινδύνους μέσω των κεφαλαιαγορών. Με μεταφερόμενο όγκο περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022, η Hannover Re κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων παρόχων στην αγορά ILS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*