H «Μεγάλη Επανεξέταση» των εργαζομένων

Ο επαναπροσδιορισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού και η «Μεγάλη Επανεξέταση» των εργαζομένων

Η παγκόσμια αστάθεια και αβεβαιότητα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του συνόλου των σύγχρονων οργανισμών στο πώς θα αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες, καθώς οι εργαζόμενοι βιώνουν τη «Μεγάλη Επανεξέταση» στο τι θέλουν να κάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, η αξία της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού αυξάνεται συνεχώς με τα Διοικητικά Συμβούλια να ζητούν μια συνδεδεμένη, ψηφιακά υποστηριζόμενη λειτουργία που βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων και που να μπορεί να στηρίξει τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης.

Στο παραπάνω υπό διαμόρφωση περιβάλλον για το τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνά της KPMG, “The future of HR:From flux to flow”,  οι Pathfinders – οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που χαράσσουν το δρόμο σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο- δημιουργούν οι ίδιοι τις δυνατότητες που χρειάζονται για τη δική τους αγορά, προκειμένου να υλοποιήσουν τη στρατηγική της εταιρείας τους και βαδίζουν προς το 2025 με αποφασιστικότητα.

Ειδικότερα, δίνουν την απαραίτητη πληροφόρηση για το ανθρώπινο δυναμικό που βοηθά στη λήψη αποφάσεων που στηρίζεται σε δεδομένα. Επιπλέον, συνεισφέρουν στη λειτουργία και άλλων οργανωτικών μονάδων της επιχείρησης, καθώς και στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης, αναδεικνύοντας την αξία του Ανθρώπινου Δυναμικού και τα οφέλη για το σύνολο της εταιρείας.

Παράλληλα, εστιάζουν στις παρακάτω έξι προτεραιότητες με ορίζοντα τριών χρόνων, οργανώνοντας ένα ταξίδι από την «αβεβαιότητα/ρευστότητα» προς την «ροή»:

Ροή

Οι HR Pathfinders αναδεικνύουν τη στρατηγική αξία που δημιουργούν ώστε να διαπεράσει ολόκληρο τον οργανισμό, μέσω της στενότερης συνεργασίας με όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

Ψηφιακή αναβάθμιση

Οι λύσεις του παρελθόντος και οι διαδικασίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι Pathfinders προχωρούν πέρα από την απλή εφαρμογή της τεχνολογίας. Υιοθετούν αυτές τις ψηφιακές λύσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική ροή των εργασιών και παρέχουν μια απρόσκοπτη εμπειρία στους εργαζομένους.

Ανάλυση δεδομένων (Analytics)

Οι κορυφαίοι οργανισμοί Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αρκούνται στο να παρακολουθούν δείκτες (KPIs) σε πίνακες. Απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας δεδομένα από όλη την εταιρεία, καθώς και τεχνικές ανάλυσης της σχετικότητας των δεδομένων (relational analytics). Συνεπώς, παράγουν συμπεράσματα που ωφελούν τη στρατηγική, τη δέσμευση, τη διακράτηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Ταλέντο

Η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων με ανάλογα καθήκοντα είναι σε πρώιμο στάδιο, ακόμα και στα πιο καινοτόμα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ωστόσο, είναι θεμελιώδους  σημασίας η διαχείριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια εταιρεία, κρίσιμη για τους Pathfinders καθώς τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σκοπός

Οι HR Pathfinders παίρνουν τα ηνία για τον ορισμό του σκοπού της επιχείρησης και φροντίζουν να τον βιώνουν οι άνθρωποί τους. Υιοθετούν τις αρχές του ESG και διασφαλίζουν ότι ο στόχος του μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα υιοθετείται από κάθε τμήμα του οργανισμού.

Wellbeing

Τα κορυφαία τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού υιοθετούν τo «ευ ζην»(wellbeing) των εργαζομένων τους στον πυρήνα των δράσεών τους. Tο αντιμετωπίζουν ολιστικά και εισάγουν καινοτόμες προσεγγίσεις για να βοηθήσουν τους εργαζομένους να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Βερώνη Παπατζήμου, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά «Η πανδημία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην οικονομία και την ενεργειακή κρίση ενδυνάμωσε τη σημαντικότητα του ρόλου της λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας και του  «εύ ζην» των εργαζομένων. Ωστόσο, έχει να διανύσει δρόμο σε θέματα στρατηγικής φύσης και στην υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων. Το περιβάλλον που σήμερα διαμορφώνεται εξαιτίας των αλλαγών  που λαμβάνουν χώρα ταχύτερα από ότι στο παρελθόν, απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να εστιάσει σε θέματα μακροχρόνιου σχεδιασμού για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη του σκοπού και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, πλέον της βελτίωσης της λειτουργίας της. Καλείται επίσης να επανασχεδιάσει ολόκληρο το μοντέλο λειτουργίας της σε νέες βάσεις αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία.»

Ταυτότητα έρευνας “The future of HR: From flux to flow” της KPMG

Στην έρευνα της KPMG συμμετείχαν 300 επικεφαλής τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και έγιναν συνεντεύξεις σε 12 οργανισμούς που ηγούνται των εξελίξεων στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Εμπνεόμενοι από τους Pathfinders, οι επικεφαλής των τμημάτων HR μπορούν να εξετάσουν τρόπους προσαρμογής των προσεγγίσεων που αναδεικνύονται στην έρευνα στις δικές τους συνθήκες ή στη δική τους μοναδική καθημερινότητα.

Μπορείτε να βρείτε την έρευνα “The future of HR: From flux to flow” εδώ.