Ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης οχημάτων «AutoSafe» από την Euroins Ελλάδος

Η Euroins Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κλάδο του αυτοκινήτου προσφέρει στην ελληνική αγορά το ιδιαίτερα πετυχημένο προϊόν ασφάλισης οχημάτων «AutoSafe».

Η νέα καμπάνια «to be safe… AutoSafe» απευθύνεται σε όλους τους οδηγούς, είτε πρόκειται για οχήματα ιδιωτικής είτε επαγγελματικής χρήσης, τετράτροχα ή δίκυκλα, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις ασφάλισης που ικανοποιούν ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες με ταχύτητα, ευελιξία και αξιοπιστία. Τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά του AutoSafe περιλαμβάνουν:

  • Αυτοματοποίηση: Υπολογισμός ασφαλίστρων και έκδοση συμβολαίου μέσα σε λίγα λεπτά́ και ηλεκτρονική́ διακίνηση και ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων. 
  • Ευελιξία: Το προϊόν προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Τα ολοκληρωμένα πακέτα ασφάλισης παρέχουν τη δυνατότητα επιπλέον καλύψεων για κλοπή́, πυρκαγιά́, φυσικά́ φαινόμενα, οδική́ βοήθεια, μικτή́ ασφάλεια, και πολλών άλλων. 
  • Ψηφιακή εμπειρία: Υπηρεσία διενέργειας προ ασφαλιστικού́ ελέγχου οχημάτων, με χρήση τηλεμέσων, γρήγορα, εύκολα και από́ όποιο σημείο επιθυμεί́ ο πελάτης. 
  • Πανελλαδική κάλυψη: Ανεπτυγμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών για όλο το φάσμα των υπηρεσιών -από́ θραύση κρυστάλλων, οδική́ βοήθεια και πραγματογνωμοσύνη έως και νομική́ προστασία. 
  • Αξιοπιστία: Το προϊόν είναι αντασφαλισμένο σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς αντασφαλιστές. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroins Ελλάδος, κ. Evgeni Svetoslavov Ignatov, δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας τη γνώση και εμπειρία του κορυφαίου ευρωπαϊκού ομίλου συμμετοχών Eurohold Bulgaria AD, διευρύνουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά εμπλουτίζοντας διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών προϊόντων μας. Για το 2021, η μητρική εταιρεία Euroins Bulgaria AD κατέκτησε την 15η θέση των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη σύμφωνα με την κατάταξη SEE TOP 100 και κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών στη Βουλγαρία για το β’ τρίμηνο 2022 από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας. Το Autosafe είναι ο επόμενος σταθμός μιας σταθερής και επιταχυνόμενης πορείας με στόχο την αποδοτική, αξιόπιστη και ευέλικτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας στην Ελλάδα με βιώσιμους και ανταποδοτικούς όρους».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*