Πολυθεματικό και Ενδιαφέρον το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου του Ε.Ι.Α.Σ.

Θεματικές ενότητες άμεσου ενδιαφέροντος και υψηλής επικαιρότητας εμπεριέχει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον, απευθυνόμενο σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, από κοινού. 

Τα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής τους, έχουν ως εξής:  

Έναρξη: Παρασκευή, 4 και 18 Νοεμβρίου 2022

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Νοεμβρίου 2022, 16:30 – 19:50

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου και Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών προάγει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς, προς όφελος της περαιτέρω απόδοσης της εργασίας του και των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης του, ενώ απαντά αποτελεσματικά και έγκαιρα στις ευκαιρίες και προκλήσεις της απαιτητικής εποχής μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*