Οι νέες ρυθμίσεις για το ΕΣΥ – Όλο το νομοσχέδιο

Ανατρεπτικές και αμφιλεγόμενες είναι ορισμένες από τις ρυθμίσεις, του νομοσχεδίου για την ιατρική εκπαίδευση και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που προωθεί η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Ενδεικτικά, ανάμεσα στα άλλα, περιλαμβάνει την εισαγωγή της μερικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, αλλά και την απασχόληση τους και στον ιδιωτικό τομέα!

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία και το κείμενο κυκλοφορεί ευρέως μεταξύ των συνδικαλιστών ιατρών του ΕΣΥ με το καζάνι της οργής να βράζει με ανυπολόγιστες συνέπειες. Ας δούμε ορισμένες καίριες ρυθμίσεις του πολυσέλιδου (41 σελίδων και 35 άρθρων) προσχεδίου νόμου:

  • Αυξάνεται από δύο σε πέντε έτη το χρονικό διάστημα, πριν από την παρέλευση του οποίου δεν επιτρέπεται η παραίτηση των ιατρών που διορίζονται σε θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
  • Μειώνεται από πέντε σε δύο χρόνια το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου ΕΣΥ.
  • Ιατροί κλάδου ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β, Επιμελητή Α και Διευθυντή δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για άλλη θέση, αν δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που υπηρετούν κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, οι υποψήφιοι ιατροί επιτρέπεται να διεκδικήσουν μόνο θέση του ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν.

Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ με καθεστώς μερικής απασχόλησης

Κατ’ εξαίρεση, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, οι θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με αποφάσεις Διοικητών Νοσοκομείων ή του Υπουργού Υγείας, και έχουν αποβεί άγονες, δύνανται, να προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α ́123).

Οι θέσεις μερικής απασχόλησης προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α. Κάθε θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση έγκρισης.

Οι ιατροί, που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία και διατηρούν το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής ή και το δικαίωμα διατηρήσεως ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου.

Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τρία (3) έτη. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει, δύναται να παραμένει σ` αυτήν μέχρι την επαναπλήρωσή της.

Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης θα εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και θα λαμβάνουν αναλογία αποδοχών ιατρού κλάδου ΕΣΥ αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr