Το παγκόσμιο κόστος της παχυσαρκίας θα φθάσει το 3.3% του ΑΕΠ έως το 2060

Ο επιπολασμός των υπέρβαρων και της παχυσαρκίας θα κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία 3,3% του ΑΕΠ έως το 2060, σύμφωνα με νέα μελέτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας και της RTI International. Εάν ο αριθμός των ατόμων που ζουν με παχυσαρκία παρέμενε στα επίπεδα του 2019, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παχυσαρκία κοστίζει σήμερα το 2,19% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η εκτιμώμενη οικονομική απώλεια ανά κάτοικο το 2019 κυμαίνεται από 6 δολάρια ΗΠΑ στις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα και 1.110 δολάρια ΗΠΑ στις χώρες με υψηλότερο εισόδημα. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι το συνολικό οικονομικό κόστος είναι πιθανό να αυξηθεί κατά τέσσερις φορές στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ η αύξηση αναμένεται να είναι μεταξύ 12-25 φορές στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Στην περιοχή της Ευρώπης του ΠΟΥ αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν σε σύγκριση με την αύξηση κατά 26 φορές στην περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού του ΠΟΥ.

Στοιχεία της έρευνας

Η μελέτη, η οποία αξιολογήθηκε από ομοτίμους και δημοσιεύθηκε στο BMJ Global Health, αναλύει τις τρέχουσες οικονομικές επιπτώσεις του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας σε 161 χώρες. Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια εκτίμηση ανά χώρα των οικονομικών επιπτώσεων της μη μεταδοτικής νόσου (ΜΜΚΝ), κυρίως λόγω των αποφευκτέων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης του καρκίνου, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών παθήσεων που οφείλονται στην παχυσαρκία.   Ενδεικτικό είναι ότι μια μείωση  5%του προβλεπόμενου επιπολασμού των μη επιδημικών νοσημάτων μεταξύ του 2020 και του 2060  εκτιμάται ότι θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κατά μέσο όρο 429 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο ετησίως. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας εκτίμησε νωρίτερα φέτος ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα ζουν με παχυσαρκία έως το 2030.

Περισσότερα στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*