“Ανοίγει” ο Προσωπικός Ιατρός σε όλες τις παθολογικές ειδικότητες

Πενία τέχνας κατεργάζονται στο υπουργείο Υγείας για το θεσμό του Προσωπικού Ιατρού. Η έλλειψη ενδιαφέροντος ιδιωτών γενικών ιατρών και παθολόγων (κυρίως στην Αττική) οδήγησε το Θάνο Πλεύρη να “ανοίξει” το θεσμό σε ιατρούς όλων των παθολογικών ειδικοτήτων, οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.

Έτσι, ως Προσωπικοί Ιατροί, μπορούν να ορίζονται και οι ιατροί ειδικότητας:

α) αιματολογίας,

β) γαστρεντερολογίας,

γ) ενδοκρινολογίας-διαβητολογίας,

δ) καρδιολογίας,

ε) νευρολογίας,

στ) νεφρολογίας,

ζ) ρευματολογίας,

η) παθολογικής ογκολογίας,

θ) πνευμονολογίας-φυματιολογίας και

ι) φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 3.800.000 πολίτες.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*