Θ. Λιώκης: Η ΔΥΝΑΜΙΣ προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς και μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες

«Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ τοποθετεί τον άνθρωπο στον πυρήνα κάθε στρατηγικής» δηλώνει ο κ. Θεόδωρος Λιώκης, Διευθυντής Marketing, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, σε συνέντευξή του στο IW. «Σχεδιάζουμε ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και με την καθοδήγηση των συνεργατών μας», προσθέτει.

iw? Η θέση του διευθυντή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της καθημερινής λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Ποιες είναι οι στρατηγικές που ακολουθείτε για την άμεση επαφή με το κοινό και την προσέλκυση νέων πελατών;

απ. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ τοποθετεί τον άνθρωπο στον πυρήνα κάθε στρατηγικής. Η ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση είναι βαθιά ριζωμένη στην εταιρική μας κουλτούρα και αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας. Ούτως ή άλλως, η ασφάλιση αποτελεί λειτούργημα, άρα δεν θα μπορούσε παρά να έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων. 

Η ΔΥΝΑΜΙΣ εστιάζει στο δίκτυο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζεται ανά την Ελλάδα και όχι στην απευθείας προσέγγιση πελατών. Η ανάπτυξή μας βασίζεται στην ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών μας, στους οποίους επενδύουμε μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Ενισχύουμε το έργο τους μέσα από τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών κοινωνικής ευθύνης και μέσα από τη διαφήμισή μας σε τοπικά μέσα, έχοντας σαν στόχο την ενίσχυση του ονόματός μας και της εξωστρέφειάς μας. 

iw? Οι απανωτές κρίσεις, όπως η οικονομική, η υγειονομική και η ενεργειακή, έχουν προκαλέσει μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων και οι πρώτες επιπτώσεις στην κοινωνία είναι ορατές. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να επικοινωνήσετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να πειστεί ο πελάτης, δεδομένου του ότι τα νοικοκυριά είναι πιεσμένα οικονομικά;

απ. Είναι γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει επηρεαστεί λόγω των συνθηκών που περιγράφετε. Ωστόσο, όλα αυτά που συμβαίνουν αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη της ασφάλισης. Εκτιμώ ότι η ασφάλιση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προσιτή. 

Στη ΔΥΝΑΜΙΣ διαθέτουμε πλήρη προγράμματα ασφάλισης κατοικίας με κόστος 0,54 την ημέρα για ένα διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών. Το στοίχημα για τον κλάδο μας είναι να ενημερώσουμε σωστά τους πολίτες για την ασφάλισή τους και να δημιουργήσουμε ασφαλιστική συνείδηση. 

Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πόσο προσιτή είναι η ασφάλιση κατοικίας, γνωρίζει μόνο για την ασφάλιση του οχήματος ή του σκάφους του, λόγω της υποχρεωτικότητάς της. Έχουμε δημιουργήσει νέα προϊόντα, όπως το πακέτο καλύψεων Dynamis 360o, το οποίο συνδυάζεται με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας και καλύπτει: προσωπικό ατύχημα με κεφάλαιο 10.000 ευρώ, γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων με κεφάλαιο 30.000 ευρώ και τεχνική βοήθεια Dynamis Home Care, που παρέχει τεχνική υποστήριξη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στην κατοικία, με εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. 

Εφόσον ο ασφαλισμένος γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των καλύψεων, δεν πιστεύω πως το έξοδο των 200 ευρώ τον χρόνο για την προστασία της κατοικίας και του περιεχομένου της από φωτιά, κλοπή, σεισμό και πολλούς ακόμα κινδύνους είναι άξιο αναφοράς. Άρα ο στόχος είναι η σωστή ενημέρωση και η δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης, παρά την οικονομική πίεση που όλοι βιώνουμε. 

iw? Ποιον ρόλο διαδραματίζει στη χάραξη στρατηγικής η ανακίνηση κοινωνικών ζητημάτων (περιβαλλοντικά ζητήματα, η βία σε όλες τις εκφάνσεις της, ο ρατσισμός κ.ο.κ.); Θεωρείτε ότι ο πελάτης μπορεί να εμπιστευτεί ευκολότερα μια εταιρεία που προσφέρει κοινωνικά;

απ. Εκτιμώ ότι όλες οι εταιρείες, σαν ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου, οφείλουν να βοηθούν όταν υπάρχει ανάγκη. Πολλώ μάλλον οι εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου, που επιτελούν το λειτούργημα της ασφάλισης. Το αν και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί. 

Κατά τη γνώμη μου, όμως, η κοινωνική προσφορά μιας εταιρείας δεν θα έπρεπε να αξιολογείται σαν μια καμπάνια μάρκετινγκ, όπου μετριέται και αξιολογείται η απόδοσή της βάσει δεικτών, οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται ανιδιοτελώς από εταιρείες οι οποίες αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο κοινωνικό σύνολο και επιστρέφουν σε αυτούς που το έχουν ανάγκη μέρος από αυτά που λαμβάνουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Για τη ΔΥΝΑΜΙΣ η ενίσχυση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί στρατηγικό στόχο και για το 2022.

iw? Με ποια μέσα γίνεται η επικοινωνία και η προώθηση των προϊόντων, δράσεων, υπηρεσιών; Ποια είναι τα επικρατέστερα κανάλια διανομής με βάση την αποδοτικότητά τους;

απ. Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ εστιάζει στο παραδοσιακό κανάλι διανομής, δηλαδή σε αυτό των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Πιστεύουμε πως η προσωπική επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο μέσο. Η επιλογή ενός συμβολαίου ασφάλισης αλλά και η διαχείριση ενός απρόοπτου γεγονότος είναι διαδικασίες εξέχουσας σημασίας, οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες. 

Η στρατηγική μας εστιάζει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Από τη σύνταξη μιας εγκυκλίου για τη σωστή και έγκαιρη ενημέρωσή τους, το media planning για τη διαφήμισή μας στα κλαδικά μέσα, μέχρι και τη διαφήμισή μας σε τοπικά μέσα, η στήριξη του έργου του διαμεσολαβητή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. 

Φροντίζουμε ώστε να σχεδιάζουμε ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και με την καθοδήγηση των συνεργατών μας, ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του πελατολογίου τους, δηλαδή της ελληνικής οικογένειας. Τιμολογούμε έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κόσμος, αλλά προστατεύουμε πάντα το τεχνικό μας ασφάλιστρο, ώστε να διατηρούμε τον δείκτη φερεγγυότητας και την κερδοφορία της εταιρείας στα πιο υψηλά επίπεδα. 

Αρνούμαστε να συμμετάσχουμε στον «διαγωνισμό» πτωχευτικού ασφαλίστρου και διαφοροποιούμε τα προϊόντα μας από αυτά του ανταγωνισμού μέσα από διευρυμένες καλύψεις και μέσα από την προσωπική εξυπηρέτηση. Εξάλλου η χαμηλή τιμή ενός προϊόντος είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να αντιγράψει και να οδηγήσει ολόκληρο τον κλάδο στον καταστροφικό «διαγωνισμό» που προανέφερα…

iw? Πώς βοηθά η τεχνολογία στη στρατηγική μάρκετινγκ;

απ. Η ορθή χρήση της τεχνολογίας έχει πολλαπλά οφέλη. Ειδικά στην έρευνα αγοράς, από την οποία ξεκινάει κάθε στρατηγική μάρκετινγκ, έχουμε συγκεντρωμένες χρήσιμες πληροφορίες με το «πάτημα ενός κουμπιού». 

Αναφορικά με τις digital καμπάνιες, η στόχευση μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένη, εξοικονομώντας χρήματα και προσφέροντας στον καταναλωτή ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θεωρητικά ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων μιας καμπάνιας που στην περίπτωση της digital καμπάνιας έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. 

Η τεχνολογία, επίσης, βοηθάει στην άμεση επικοινωνία, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, με συνεργάτες και με ασφαλισμένους, κομμάτι που αποτελεί σημαντικό μέρος της δικής μας στρατηγικής. 

iw? Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά το 2022;

απ. Η αβεβαιότητα στο μικροοικονομικό και στο μακροοικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον, που δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι είναι δύσκολο να επενδύσουμε στη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ευκαιρία. 

Μια άλλη πρόκληση είναι η διαχείριση των επενδύσεων, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφού καλούνται να διαχειριστούν μεγάλα χρηματικά διαθέσιμα σε ένα απρόβλεπτο οικονομικά τοπίο. 

Η ΔΥΝΑΜΙΣ είναι θωρακισμένη, προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες της αγοράς και μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Η ΔΥΝΑΜΙΣ προάγει τον πολιτισμό στην ασφάλιση και αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*