Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Μειωμένη στα 1,764 εκατ. ευρώ η αξία του ενεργητικού

Μικρή μείωση κατέγραψε η αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ειδκότερα διαμορφώθηκε στα 1,76 δισ. ευρώ από 1,79 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 295 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 348 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 236 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 16,7% έναντι 19,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 655 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 643 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 730 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 37,1%, έναντι 35,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 41,6% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 501 εκατ. ευρώ από 474 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 435 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 28,4% από 26,5% το προηγούμενο τρίμηνο και 24,8% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 257 εκατ. ευρώ από 281 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 302 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2021. Το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 14,6% από 15,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 17,2% το β΄ τρίμηνο του 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*