Ασφάλιση Περιουσίας: Το 45% των συμβολαίων ανήκει στους ανεξάρτητους πράκτορες

Κρίσιμος και ουσιαστικός παραμένει ο ρόλος της διαμεσολάβησης και στο κλάδο Περιουσίας – τόσο στην ασφάλιση κατοικίας όσο και των υπόλοιπων κινδύνων. Αυτό αποτυπώνεται και στα στα ετήσια στοιχεία της ΕΑΕΕ για το 2021, καθώς το 45% των ασφαλιστικών συμβολαίων οφείλεται στις εργασίες των ανεξάρτητων πρακτόρων ασφάλισης.

Άξια αναφοράς είναι και τα ποσοστά συμμετοχής άλλων μορφών φυσικής διαμεσολάβησης: Οι μεσίτες κατέχουν το 12,6%, ενώ Δίκτυα & αποκλειστικά δίκτυα συνεργασίας συγκεντρώνουν το 7,1% των συμβολαίων.

Εύλογα, από την άλλη πλευρά, η συνεργασία με τράπεζες συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό (26,5%), αν αναλογιστεί κανείς πως πολλές ενυπόθηκες κατοικίες ασφαλίζονται μέσω bancassurance.

διαβάστε: Τι θα δούμε στο φετινό Insurance Intermediaries Forum

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 1,3 εκατ. συμβόλαια εκδόθηκαν το 2021 και μέρος αυτών παρέμειναν σε ισχύ εντός του 2022. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμβολαίων αφορούσε σε κατοικίες (1 εκατ. ή 82,7% του συνόλου).

Η συνολική ασφαλισμένη αξία σε ότι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτιρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των 492,6 δισ. €, εκ των οποίων 123,4 δισ. € αφορούσαν στην ασφάλιση κατοικιών και 369,2 δισ. € σε λοιπούς κινδύνους.

Ζημιές – αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2021 δηλώθηκαν 15.802 ζημιές εντός του 2021, εκ των οποίων ποσοστό 52,3% αφορούσαν σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 34,7 εκατ. ευρώ εντός του 2021 (11,7 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 23 εκατ. € για λοιπούς κινδύνους) ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2021 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 75,8 εκατ. ευρώ (17 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 58,8 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους).

Βάιος Κρόκος