Ποιες φαρμακευτικές εταιρείες συμμετέχουν στο επενδυτικό clawback

Το «πράσινο φως» δόθηκε για 53 φαρμακευτικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 519.288.136,57 ευρώ, έως τα τέλη του 2023 μέσω της δράσης «Μεταρρύθμιση του συστήματος clawback & συμψηφισμός του με ερευνητικές και επενδυτικές δαπάνες».

Συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αθανάσιος Κυριαζής, υπέγραψε την εγκριτική απόφαση για τις ενισχύσεις που θα δοθούν μέσω της δράσης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».  Σύμφωνα με τους υπολογισμούς η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 246.787.031,11 ευρώ, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων  φθάνει στα 272.501.105,46 ευρώ.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν  53 έργα από 65 αιτήματα ενίσχυσης, από 40 δυνητικούς δικαιούχους, τα οποία πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)  με ηλεκτρονικό μήνυμα. Σχετική ενημέρωση θα λάβουν  και οι υποψήφιοι των οποίων το αίτημα ενίσχυσης απορρίφθηκε.

αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*