Το Deloitte Foundation στηρίζει το πρόγραμμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη «Ζήσε την Επιστήμη»

Το Deloitte Foundation της Deloitte Ελλάδος αγκάλιασε το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη και πραγματοποίησε δωρεά για την παροχή ηλεκτρονικού και επιστημονικού εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικών επιστημών, επίπλων και αποθηκευτικών χώρων σε 6 γυμνάσια στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη αφορά στη δημιουργία/εξοπλισμό των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα δημόσια γυμνάσια, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) και έχει ως στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών εξέλιξης για τους μαθητές των δημόσιων γυμνασίων της χώρας.

Η υποστήριξη του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» από το Deloitte Foundation, καθιστά δυνατή την πρόσβαση 1.103 μαθητών σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών επιστημών, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης, ξεκινώντας από το σχολικό έτος 2022-2023.

Με αυτή την πρωτοβουλία, το Deloitte Foundation προσφέρει την ευκαιρία και τα εφόδια στους μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τις φυσικές επιστήμες, ανακαλύπτοντας την κλίση και τα ταλέντα τους, υποστηρίζοντας τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το επαγγελματικό μέλλον τους. Μέσα από την εμπειρία της βιωματικής εκμάθησης των φυσικών επιστημών θα καθοριστεί ο βαθμός κατανόησής τους και θα βελτιωθεί το μαθησιακό επίπεδο στις τάξεις. Πρόκειται δε, για μια δράση, που μέσω της εκπαίδευσης, στοχεύει στην υποστήριξη της ελληνικής περιφέρειας.

Πιστό στη δέσμευσή του για συστηματική υποστήριξη της εκπαίδευσης ως επένδυση για το μέλλον, το Deloitte Foundation στοχεύει να στηρίζει, κάθε χρόνο, αντίστοιχο αριθμό μαθητών, πολλαπλασιάζοντας τον θετικό αντίκτυπο της εν λόγω πρωτοβουλίας σε βάθος χρόνου.

Ο Πρόεδρος του Deloitte Foundation, κ. Μάνος Πηλείδης σημείωσε: «Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία και η ανάληψη πρωτοβουλιών που αφήνουν μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα, αποτελεί διαχρονικά στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα για την Deloitte. Με αυτό ως αφετηρία, και με πολύ μεγάλη χαρά, συμμετέχουμε στην εξαιρετική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Για εμάς, ήταν αυτονόητη η θετική ανταπόκριση για τη στήριξη του Προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μέσω του Deloitte Foundation μάς δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουμε σε δράσεις που στηρίζουν την εκπαίδευση, ως βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν στόχοι με ιδιαίτερη εθνική σημασία όπως η βιωσιμότητα, η ανάπτυξη της περιφέρειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κα. Χαρά Τασόγλου δήλωσε: «Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, το Ίδρυμά μας δρα ως κανάλι προσφοράς και συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς, με διαχρονική και σημαντική δέσμευση στην κοινωνική προσφορά, για τη δημιουργία προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. H έμφαση στην προαγωγή της παιδείας αποτελεί συνδετικό κρίκο του Ιδρύματος Μποδοσάκη και του Deloitte Foundation, που ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή του και την εξαιρετική συνεργασία. Με την υποστήριξή του, 1.103 μαθητές θα γνωρίσουν τις φυσικές επιστήμες σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Η ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και ο εκσυγχρονισμός της στη χώρα μας είναι άλλωστε οι στόχοι των πρωτοβουλιών που το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναλαμβάνει συστηματικά στον τομέα της παιδείας.

Το Deloitte Foundation της Deloitte Ελλάδος είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός αποστολή του οποίου είναι η στήριξη πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία.

Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων -Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.