ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού, Εποπτικού & Πειθαρχικού Συμβουλίου

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου 2022, συγκροτήθηκαν σε Σώμα, τα Συμβούλια του Διοικητικού, του Εποπτικού  & του Πειθαρχικού της επιχείρησης «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ», ως ακολούθως:

Διοικητικό  Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κλήμης Δημαρχιάδης

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Λάμπρου

Γενική Γραμματέας: Αγγελική Φυλακτού

Ταμίας: Ευάγγελος Μπίρης

Μέλος(Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων): Φώτης Πουλής  

Αναπληρωματικά  Μέλη: Κωνσταντίνος Πατεράκης  & Σταύρος Τερζάκης  

Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Συμεών Δρούλιας

Μέλη: Παναγιώτα Κουκουλά – Χειλαδάκη, Σεργιανή Ποθητού

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Φώτης Πουλής

Μέλη: Παναγιώτα Κουκουλά – Χειλαδάκη, Σταύρος Τερζάκης