Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σήμερα, οι ασφαλίσεις μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστούν έναν εκ των πλέον ανερχόμενων τομέων ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας, όσο και διεθνώς. Σε αυτό έχει συμβάλει ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει η τεχνολογία στην απόδοση και στο αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, αλλά και στην αντίστοιχη απόδοση και στο συνολικό αποτέλεσμα μιας σύγχρονης οικονομίας έντασης τεχνολογίας.  Η επέλευση κινδύνων σχετικών με βλάβες μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διακυβεύει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, διακινδυνεύει τις επιδόσεις τους και σκιάζει την «εικόνα» τους έναντι των πελατών, αλλά και των υποχρεώσεών τους, όπως επί παραδείγματι αυτές μπορεί να πηγάζουν από συμβόλαια έγκαιρης παράδοσης, προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων, κ.ο.κ. Επομένως, οι ασφαλίσεις μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εύλογα αναδεικνύονται σε ικανούς λύτες αυτών των προβλημάτων, καθώς αποτρέπουν δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις των ως άνω κινδύνων και συντελούν στη σταθεροποίηση της οικονομικής και της ευρύτερης λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, προς όφελος της αειφορίας και της αναπτυξιακής προοπτικής του.       

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο τομέας ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γνωρίζει ταχεία άνοδο και τα αντικείμενά του εμφανίζουν ευρείες εφαρμογές, καθώς ενδιαφέρουν πολύ τις σύγχρονες επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, δημόσιους οργανισμούς  και ιδιώτες επαγγελματίες, ομοίως.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*