Αυξήθηκαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Αύξηση παρουσίασαν οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τον περασμένο μήνα σύμφωνα με την νεότερη έκθεση της ΤτΕ “Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις – Μάιος 2022″

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 159 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 632 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 12,4% από 15,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 175 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ΤτΕ:

  • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 7,3% το Μάιο του 2022 από 7,6% τον προηγούμενο μήνα. 
  • Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 6,1%, από 5,7% τον προηγούμενο μήνα. 
  • Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1.311 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2022, έναντι αύξησης κατά 1.350 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.