Ευρωπαϊκή Πίστη – Στρατηγική συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, εδώ και 45 χρόνια, αναπτύσσεται υπεύθυνα, με σεβασμό στην ελληνική κοινωνία και στον άνθρωπο, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης και υιοθετώ­ντας την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα προηγούμενα έτη, η Εταιρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος με την καμπάνια #SkepsouAllios και εστίασε στη νέα γενιά, επιβραβεύοντας την Αριστεία και τη συστηματική προσπάθεια της διά βίου μάθησης με ενέργειες όπως η χορήγηση υποτροφιών στο ΕΚΠΑ.

Το 2022, ενώνει τις δυνάμεις της με το Ινστιτούτο Χρηματοοι­κονομικού Αλφαβητισμού, με ζητούμενο τη διάδοση της χρηματοοικο­νομικής γνώσης και την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Στόχος είναι, μέσα από προγραμματισμένες ενέργειες, να ενημερωθούν οι πολίτες για τα καθημερινά και πρακτικά οφέλη που προσφέρει σε κάθε φάση της ζωής τους η γνώση βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών, αλλά και η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ: Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός. Μία απαραίτητη δεξιότητα για τον 21ο αιώνα!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*