Ποιοι υγειονομικοί και σε ποιές δομές μπορούν να μετακινηθούν το καλοκαίρι

Μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού προβλέπονται από την 1η  Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου για την ενίσχυση υγειονομικών δομών άλλων υγειονομικών περιφερειών.  Στόχος είναι η κάλυψη αναγκών την περίοδο του καλοκαιριού.

Με την ψήφιση διάταξης προσωπικό των υγειονομικών δομών της χώρας θα  έχει τη δυνατότητα για το προαναφερόμενο δίμηνο  να καλύψει ανάγκες της 2ης, 4ης, 5ης , 6ης και 7ης ΥΠΕ. Η μετακίνηση δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα ενός μήνα και  ο μετακινούμενος θα αποζημιώνεται  πέρα  των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών  με 1.500 ευρώ το ιατρικό προσωπικό και 1.000 το νοσηλευτικό προσωπικό.   Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ. Επίσης, προβλέπεται ότι η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν θα προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ.

περισσότερα στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*