Κ. Γεωργίου, IQVIA: Πως οι καινοτόμες τεχνολογίες στην Υγεία μετασχηματίζουν την Ασφαλιστική Αγορά

Ομιλία – Παρουσίαση που τιτλοφορεί «Πως οι καινοτόμες τεχνολογίες στην Υγεία μετασχηματίζουν την Ασφαλιστική Αγορά»παρέθεσε στο φετινό 15th Insurance Conference, ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Επικεφαλής Consulting & Έρευνας Αγοράς, IQVIA Ελλάδος.

Toυς τέσσερις πυλώνες δραστηριοποίησης της IQVIA παρουσίασε στην αρχή της παρουσίασής του ο κ. Γεωργίου, οι οποίοι είναι: 

1. Tα δεδομένα Υγείας. Αφορά δεδομένα σε φαρμακεία, δεδομένα αγορών και καταναλώσεων. Η εταιρεία όπως ανέφερε, συνεργάζεται με περισσότερους από 3.500 γιατρούς

2. Οι κλινικές δοκιμές για λογαριασμό πελατών

3. Η τεχνολογία CRM και Τεχνολογικές λύσεις 

4.  Το Consulting

O κ. Γεωργίου στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι στην παρούσα φάση βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποιες βασικές προκλήσεις στο σύστημα υγείας. “Τα κόστη είναι ολοένα και αυξανόμενα, ενδεικτικά τα κόστη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυξάνονται σταθερά κατά 2%. Από την άλλη ο πληθυσμός γερνάει, με προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη έξτρα  3 χρόνια. Είναι παράδοξο ότι μόλις 5% των ασθενών ευθύνονται για το 50% όλου του ιατρικού κόστους” είπε ο κ. Γεωργίου.

Παραθέτοντας αυτά τα δεδομένα, ο  Επικεφαλής Consulting & Έρευνας Αγοράς της IQVIA Ελλάδος διαπίστωσε “ένα σημαντικό ρίσκο, το οποίο όλοι οι ασφαλιστές θα πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα με διάφορα όπλα που υπάρχουν, όπως τα δεδομένα και οι νέες τεχνολογίες”.

Ο κ. Γεωργίου μίλησε στη συνέχεια για μια ιδιαιτερότητα που υπάρχει ως προς τα δεδομένα στον χώρο της Υγείας. Όπως είπε, ένα μέσο νοσοκομείο παράγει τεράστιο όγκο δεδομένων, εκ των οποίων το 80% είναι αδόμητα, δεν έχουν μορφή και δεν είναι άμεσα διαχειρίσιμα. Ως εκ τούτου, το 97% των δεδομένων αυτών παραμένουν ανεκμετάλλευτα. 

“Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, να τα αποκτήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει. Το κατάλληλο εργαλείο για τον σκοπό αυτό είναι το NLP, το Νatural Language Processing. Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να ψάχνουμε το κείμενο, να βρίσκουμε δεδομένα, να τα βάζουμε σε μια βάση και αν τα συμπληρώσουμε μαζί με άλλα δεδομένα από άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να το αναλύσουμε, χτίζοντας προβλεπτικά μοντέλα”.

Κατά τον ίδιο, “είναι πολύ σημαντικό και για τις ασφαλιστικές που διαχειρίζονται αυτά δεδομένα. Αν κανονικοποιηθούν μπορούν να βοηθήσουν σε πολλές διαδικασίες, να βρούμε το ρίσκο και να το αξιολογήσουμε”. 

Εν συνεχεία, ο κ. Γεωργίου παρέθεσε κάποια παραδείγματα υλοποιήσεων έργων της IQVIA ως προς τη συλλογή και διαχείριση των εν λόγω data. “Κοινός παρανομαστής είναι η διαπίστωση πως για αυτόν τον σκοπό απαιτείται να πάρουμε πληροφορία από ιατρικούς φακέλους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με τη χρήση software.” 

Συνοψίζοντας ο επικεφαλής Consulting & Έρευνας Αγοράς της IQVIA Ελλάδος εστίασε συμπερασματικά σε κάποια βασικά θέματα:

1. To σύστημα υγείας έχει αυξημένα ρίσκα και κόστη, 

2. Τα δεδομένα στην υγεία είναι σύνθετα καθώς είναι αδόμητα και ως εκ τούτου ανεκμετάλλευτα. Πρέπει να μπορέσουμε να αντλήσουμε αυτή την πληροφορία για να την αξιοπιήσουμε

3. Έχουμε βρει τέτοιες λύσεις και για τις ασφαλιστικές, που συμβάλλουν στον προσδιορισμό ρίσκου, στην ποιότητα και στην παραγωγή προβλεπτικών μοντέλων προς όφελος των ασφαλισμένων. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*