Μειώσεις φόρου 30%-50% για να γίνουν συγχωνεύσεις

Γενναία φορολογικά κίνητρα για να γίνουν συγχωνεύσεις και να δημιουργηθούν ικανά, αυξημένα εταιρικά μεγέθη, προβλέπει το σχέδιο νόμου “Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών” του υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπεται μείωση φόρου εισοδήματος από 30% έως και 50% για αγροτικές επιχειρήσεις και για διάστημα έως και 9 ετών.

Στόχος της κυβέρνησης μέσω τον νομοσχεδίου είναι η δημιουργία μεγαλύτερων εταιρειών, πιο ανθεκτικών στις οικονομικές αναταράξεις για να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους, ενισχύοντας τις θέσεις απασχόλησης. Ο ευρύτερος στόχος είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*