Πρόγραμμα Ε.Ι.Α.Σ.: Ενισχύει την τεχνογνωσία των Διοικητικών Στελεχών της Ασφαλιστικής Αγοράς

Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία επίκαιρου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται πρωτίστως σε περιβάλλον  ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και e-learning,  σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 17 και 19 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

Τρίτη και Πέμπτη, 24 και 26 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20

Τα εν λόγω Προγράμματα, ειδικώς, υλοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning

Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20 

600 – 19:

Κύριος σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ. είναι η ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, προς όφελος των προοπτικών εξέλιξής του, της απόδοσης της εργασίας του και της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς την κοινωνία μας.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*